O Festiwalu Nauki

Festiwal Nauki organizowany jest przez Akademię WSB od 2004 roku. Każda kolejna edycja bogatsza jest od poprzedniej - oferta wykladów, warsztatów, pokazów nieustannie się poszerza, obejmując swoim zasięgiem także coraz większy obszar pod względem geograficznym.
14 edycja Festiwalu Nauki, zorganizowana w marcu 20018 roku, przyciągnęła ponad 10 tysięcy osób.

Wydarzenia 15 Festiwal Nauki, zaplanowane w terminie 25-31 marca 2019 r., odbędą się równolegle w Dąbrowie Górniczej (w siedzibie Akademii WSB oraz w placówkach partnerskich) oraz Wydziałach Zamiejscowych uczelni w Cieszynie, Żywcu i Olkuszu. W ciągu 7 dni festiwalowych zorganizowanych zostanie około 150 spotkań (wykłady, warsztaty, laboratoria, pokazy, debaty, dyskusje panelowe).

Zajęcia poprowadzą wybitni dydaktycy i eksperci krajowi oraz kilkuastu wykładowców zagranicznych.

Wśród prelegentów znajdą się m.in.: prof. Rui Alexandre Castanho, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat, prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer, prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, ks. prof. kan. Andrzej Nowicki, prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański, prof. dr hab. Witold Orłowski, prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Orłowska, Szymon Hołownia, popularyzatorzy nauki Wiktor Niedzicki oraz Karol Wójcicki.

15. Festiwalowi Nauki towarzyszyć będą spotkania literackie, 30-godzinny maraton programistyczny, sesja TEDx, finał konkursu fotograficznego oraz zawody sportowe, koncerty i wystawy.

Celem Festiwalu Nauki jest przybliżenie społeczeństwu tematyki prowadzonych badań naukowych, zaznajomienie z osiągnięciami nauki oraz przedstawienie ich w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, sprzyjającej rozbudzeniu ciekawości świata i radości jego poznania. Organizatorzy Festiwalu w szczególności pragną zwrócić uwagę na społeczną przydatność badań prowadzonych w laboratoriach naukowych oraz poruszanych problemów. Festiwal wpisuje się także w koncepcję promocji przez Uczelnię idei kształcenia ustawicznego, zachęcającej do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy przez całe życie, zarówno w ramach formalnej, jak i nieformalnej edukacji. Ponadto Festiwal przyczynia się do upowszechniania wizerunku uczelni wyższych jako instytucji zaangażowanych społecznie, promując jednocześnie wartości i kulturę akademicką.

Festiwal jest adresowany do wszystkich osób interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata oraz wszechstronnym rozwojem własnym. Program Festiwalu Nauki uwzględnia potrzeby wszystkich grup wiekowych: uczniów szkół podstawowych, średnich, studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, seniorów oraz różnych grup zawodowych (pedagodzy, przedsiębiorcy, branża IT, specjaliści HR, itd.)

Dotychczasowe edycje Festiwalu Nauki Akademii WSB objęte zostały Patronatem Honorowym m.in. następujących instytucji:

  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
  • Polska Akademia Nauk,
  • Polska Akademia Umiejętności,
  • Centrum Nauki Kopernik
  • Marszałek Województwa Śląskiego
  • władz miejskich oraz powiatowych Dąbrowy Górniczej, Żywca, Cieszyna i Olkusza.

Zachęcamy do zapoznania się z charakterystyką poprzednich edycji Festiwalu Nauki (wybierz z lewego menu).

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji