Lekcja na zamówienie – projekt dla szkół ponadgimnazjalnych

Festiwal Nauki trafi do szkół 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej w ramach XII Festiwalu Nauki pragnie zaproponować Państwu „LEKCJĘ NA ZAMÓWIENIE”, nowy rodzaj zajęć edukacyjnych, które mogą odbywać się u Państwa w szkołach bądź w siedzibie WSB.

Cel

Celem „Lekcji na zamówienie” jest rozszerzenie programu kształcenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych o wybrane zagadnienia nauk ekonomicznych, technicznych, humanistycznych, społecznych i medycznych. Prowadzący zajęcia to pracownicy naukowi Wyższej szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej z wieloletnim stażem i doświadczeniem w kontaktach z młodzieżą. Gwarantują oni przystępną, interesującą i praktyczną formę zajęć.

Zgłoszenia

Szkoła, zainteresowana danym tematem, dokonuje rezerwacji jednego ze wskazanych terminów oraz wspólnie z organizatorem ustala, gdzie odbędzie się lekcja (siedziba szkoły / siedziba uczelni). Projekt jest bezpłatny!

UWAGA!
W jednej szkole mogą odbyć się maksymalnie dwie lekcje na zamówienie!!!

wykładowca w Katedrze Logistyki Transportu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Wykład ma na celu przekazanie uczniom, w prosty i przystępny sposób, najważniejszych szczegółów związanych z systemami RFID (Radio Frequecy Identification - radiowa identyfikacja danych) oraz RTLS (Real Time Location System - System lokalizacji w czasie rzeczywistym). Podczas wykładu zaprezentowane zostaną rozwiązania technologiczne obecnie stosowane oraz dopiero wdrażane w magazynowaniu oraz transporcie - przedstawione zostaną przykłady wdrożonych i stosowanych już systemów. Jego działalność naukowa obejmuje między innymi zagadnienia logistyki, magazynowania oraz konstrukcji i eksploatacji maszyn transportowych. Oprócz doświadczenia w pracy ze studentami, posiada również bogate doświadczenie w pracy z uczniami, jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali”. Jest również współautorem programu nauczania w zawodzie „Technik transportu drogowego”, a także recenzentem etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali” oraz autorem zestawu egzaminacyjnego potwierdzającego kwalifikację „A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach”.

Dr inż. Paweł Sobczak

Analiza ABC w praktyce

Zajęcia prowadzone w formie wykładu połączonego z warsztatem. Mają one na celu, w prosty i przystępny sposób, wyjaśnić uczniom zasadę oraz cel stosowania analizy ABC w realizacji decyzji logistycznych. Głównym elementem zajęć będzie realizacja wg metody krok po korku przykładowej analizy ABC, która  umożliwi uczniom uzyskanie umiejętności zastosowania tej metody w praktyce.

Dr inż. Paweł Sobczak – wykładowca w Katedrze Logistyki Transportu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Jego działalność naukowa obejmuje między innymi zagadnienia logistyki, magazynowania oraz konstrukcji i eksploatacji maszyn transportowych. Oprócz doświadczenia w pracy ze studentami, posiada również bogate doświadczenie w pracy z uczniami, jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali”. Jest również współautorem programu nauczania w zawodzie „Technik transportu drogowego”, a także recenzentem etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali” oraz autorem zestawu egzaminacyjnego potwierdzającego kwalifikację „A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach”.

psycholog, absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wykładowca akademicki, młodszy asystent w Oddziale Psychiatrycznym Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zasmucasz się, gdy Twój przyjaciel jest smutny? Skaczesz z radości, gdy odnosisz sukces? Wiesz dlaczego strach ma wielkie oczy? Podczas warsztatu uczestnicy spotkają się z emocjami, poznają odpowiedź na pytanie czy rzeczywiście chłopaki nie płaczą i kiedy złość może zaszkodzić urodzie. Pod lupą znajdą się kompetencje emocjonalne i sposoby, jak je rozwijać, aby móc cieszyć się z relacji ze swymi rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami. Z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej współpracuje od 9 lat, uczestnicząc w licznych inicjatywach Szkoły: Festiwalu Nauki, Szkole Liderów, Akademii WSB, Uniwersytetach Dziecięcym, Młodzieżowym, Trzeciego Wieku.

dr Dominika Siewniak - Maciuszek

psycholog, absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wykładowca akademicki, młodszy asystent w Oddziale Psychiatrycznym Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Motywacja pod lupą. Dlaczego ociągamy się z zabraniem się do niektórych zadań? Dlaczego szybko się zniechęcamy i rezygnujemy z realizacji zadań? Jak pokonać słomiany zapał? Jak efektywnie podzielić tort czasu? I w końcu, jak w pełni wykorzystać swój potencjał? Zapraszam na wspólne poszukiwanie odpowiedzi podczas warsztatów o motywacji, czyli o tym, co gwarantuje nam sukces. Z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej współpracuje od 9 lat, uczestnicząc w licznych inicjatywach Szkoły: Festiwalu Nauki, Szkole Liderów, Akademii WSB, Uniwersytetach Dziecięcym, Młodzieżowym, Trzeciego Wieku.

Dr n. hum. Dominika Siewniak-Maciuszek

ekonomista, menadżer,  trener od lat związana z rynkiem usług finansowych. Studia Executive MBA – Uniwersytet Gdański Validating authority: RSM Erasmus University Rotterdam.

Podstawowym celem każdej prezentacji, każdego wystąpienia jest wzbudzenie zainteresowania słuchaczy oraz zdobycie zaufania publiczności. Sam fakt, że uwaga każdej osoby jest skoncentrowana na naszej osobie wzbudza w nas emocje – u jednych jest to  wzrost adrenaliny, u innych obawy i presję, czy sobie poradzimy. Nie każdy rodzi się idealnym mówcą, ale każdy może nim zostać. Zapraszam do mini wykładu z elementami warsztatu który zbliży Was do opanowania tej sztuki. Od 2 lat współpracuje z WSB w Dąbrowie Górniczej.  Zainteresowania: efektywne zarządzanie zespołami, psychologia biznesu.

Iwona Fröhlich

Efektywna komunikacja w grupie. Czyli jak budować mosty zamiast murów
Komunikujemy się by informować, wyjaśniać, motywować, wspierać, negocjować. Niezależnie od celu, porozumiewanie się stanowi podstawę naszych relacji. Zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym, słuchanie, konstruktywne prowadzenie dyskusji, wyrażanie własnego zdania to umiejętności konieczne, by kontaktować się z innymi i odnosić sukcesy. Zapraszam  do udziału w warsztatach.

 

Iwona Fröhlich

specjalista w zakresie administracji systemami z rodziny Windows Server i Linux, wykładowca akademicki (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Politechnika Śląska), Dyrektor Działu IT Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, MCP, MCTS, MCITP.

Linux - jakie to proste
Warsztat stanowi fundament wiedzy w zakresie podstaw obsługi systemu operacyjnego Linux i został przygotowany pod kątem przyszłych administratorów. Na praktycznych przykładach dowiesz się jak zainstalować system Linux, pracować za pomocą użytecznych poleceń oraz uruchomić własny serwer WWW z PHP i serwer baz danych MySQL.

Dr inż. Paweł Świtała

specjalista w zakresie administracji systemami z rodziny Windows Server i Linux, wykładowca akademicki (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Politechnika Śląska), Dyrektor Działu IT Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, MCP, MCTS, MCITP.

DataScientist - czyli jak zostać mistrzem analizy
Warsztat stanowi przegląd wykorzystania metod uczenia maszynowego do analizy zbiorów danych w celu wykrycia zależności w nich występujących, których nie widać gołym okiem. Dowiesz się jak wykorzystać oprogramowanie R do przeprowadzenia modelowania za pomocą między innymi drzew decyzji, sztucznych sieci neuronowych czy maszyny wektorów podpierających - SVM.

Dr inż. Paweł Świtała

pracownik Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i doktorantka na kierunku Zarządzanie, zajmująca się naukowo zagadnieniami innowacji w marketingu. Propagatorka postaw przedsiębiorczych wśród uczniów i studentów, koordynatorka programu praktyk i staży studenckich oraz specjalistka z zakresu wykorzystania map myśli w pracy i życiu prywatnym.

Kreatywne poszukiwanie pracy czyli jak wykorzystać mapy myśli i nowoczesne CV do zdobycia wymarzonego stanowiska?
Warsztaty pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu opracowywania map myśli oraz kreatywnych CV, które umożliwią każdemu zdobycie wymarzonego stanowiska pracy i wyróżnić się wśród kandydatów. Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę teoretyczną o przygotowywaniu map myśli oraz CV, a także przygotują własne nowoczesne i oryginalne dokumenty aplikacyjne. Uczestnicy warsztatów będą mogli w przyszłości wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do przygotowania perfekcyjnego i wyróżniającego CV oraz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z wykorzystaniem mapy myśli.

Małgorzata Małecka

pracownik Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i doktorantka na kierunku Zarządzanie, zajmująca się naukowo zagadnieniami innowacji w marketingu. Propagatorka postaw przedsiębiorczych wśród uczniów i studentów, koordynatorka programu praktyk i staży studenckich oraz specjalistka z zakresu wykorzystania map myśli w pracy i życiu prywatnym.

Kreatywne uczenie się czyli jak tworzyć mapy myśli
Warsztat kreatywnego uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnej techniki tworzenia map myśli czyli mind mappingu. Metoda umożliwia szybsze i bardziej efektywne zapamiętywanie i uczenie się dzięki wykorzystaniu haseł, rysunków, kolorów i skojarzeń. Mapy myśli skutecznie pomagają w uczeniu się każdego z przedmiotów i przygotowaniu do egzaminów. Każdy uczeń i student z przyjemnością będzie korzystał z map myśli i pobudzi swój umysł do coraz większej kreatywności.

Małgorzata Małecka

wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalista w zakresie ekonomii środowiskowa, finansów publicznych oraz rozwoju zrównoważonego i trwałego. Autor i współautor licznych badań i raportów na temat gospodarowania odpadami oraz ich wpływu na środowisko.

COP21, konferencja klimatyczna ONZ w Paryżu
Zjawisko zmian klimatycznych. Cele działań wspólnoty międzynarodowej w zakresie polityki klimatycznej. Czym jest COP?  Jakie zawarto ustalenia w Paryżu? Co ustalenia z Paryża oznaczają dla Polski? Nowe myślenie o gospodarce. Ochrona klimatu czy dyktat silniejszych? Grupa maksymalnie do 25 osób. 

Dr Wojciech Piontek

doktor finansów, doktoryzował się na Southern Illinois Univeristy, pracownik Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wykładowca akademicki z doświadczeniem na trzech kontynentach i w trzech językach. Zajmuje się badaniem wpływu ryzyka na podejmowanie decyzji. Od sześciu lat prowadzi firmę informatyczną zajmująca się wdrożeniami systemów klasy ERP w średnich przedsiębiorstwach. Redaktor kwartalnika Res Publica Nowa. Publicysta. Publikuje m.in. w Polityce, Wprost, Gazecie Bankowej, Liberte! i wielu innych mediach papierowych i elektronicznych. Bloger na portalu polityka.pl.

Finanse osobiste
Świat finansów wydaje się odległy i niedostępny. Miliony dolarów, banki, akcje, stopy procentowe, derywatywy. Tymczasem finanse zaczynają się od nas! Co mamy najwartościowszego i jak nie stracić tego bogactwa? Jak uchronić się przed ryzykiem? Jak oszczędzać by zaoszczędzić? Na te i inne pytania będziemy odpowiadać podczas wykładu

Dr Tomasz Kasprowicz

doktor finansów, doktoryzował się na Southern Illinois Univeristy, pracownik Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wykładowca akademicki z doświadczeniem na trzech kontynentach i w trzech językach. Zajmuje się badaniem wpływu ryzyka na podejmowanie decyzji. Od sześciu lat prowadzi firmę informatyczną zajmująca się wdrożeniami systemów klasy ERP w średnich przedsiębiorstwach. Redaktor kwartalnika Res Publica Nowa. Publicysta. Publikuje m.in. w Polityce, Wprost, Gazecie Bankowej, Liberte! i wielu innych mediach papierowych i elektronicznych. Bloger na portalu polityka.pl.

Polska transformacja historia i perspektywy
Ćwierć wieku wolności to czas podsumowań. Nikt nie neguje, ze udało nam się przejść bardzo trudną drogę, ale wciąż trwa debata co do efektów naszych wysiłków. Polska to zielona wyspa sukcesu? A może kraj w ruinie? Czy udało nam się wykorzystać naszą dziejową szansę?  Jakie wyzwania przed nami i jak możemy się z nimi zmierzyć? Wykład będzie próbą zasugerowania odpowiedzi na podstawie dostępnych danych i wyników badań. Mniej emocji, za to więcej faktów.

Dr Tomasz Kasprowicz

specjalista w zakresie cyfrowego przetwarzania obrazów, nauczyciel akademicki oraz prodziekan Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 

Mikrotomografia na usługach nauki (i gier figurkowych). Techniki obrazowania medycznego coraz częściej znajdują zastosowanie w przemyśle. Dane jakie zwracają nam urządzenia obrazowe wymagają specjalistycznego podejścia i obróbki. Celem wykładu jest wprowadzenie do techniki tomograficznej i przedstawienie możliwości zastosowań badań z użyciem promieniowania rentgenowskiego, możliwości obróbki obrazu oraz informacji jakie z niego płyną.

Michał Walczak

pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Biznesu. Adiunkt, kierownik Zakładu Translatoryki i Angielskiego Języka Biznesu w Instytucie Filologii Obcych Akademii im Jana Długosza. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor książek Operational Norms in the Translation of American Short Stories into Polish oraz Amerykańska kultura (nie)materialna w polskim przekładzie filmowym, a także wielu artykułów o tematyce przekładoznawczej. Recenzent w E-wydawnictwie Portalu Publikacji Naukowych w Poznaniu, Członek Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium. Zainteresowania naukowe: Teoria przekładu – ujęcie przekładu jako transfer kulturowy, przekład audiowizualny, nazwa własna w przekładzie, obszary kulturowe w amerykańskim przekładzie prozy oraz przekładzie audiowizualnym, przedimek określony i nieokreślony w języku angielskim, lingwistyczna teoria kategoryzacji, opowiadanie amerykańskie i jego przekład na język polski.

Co czytamy czytając tłumaczenie? Wybrane zagadnienia przekładoznawstwa

Dr Grzegorz Gwóźdź

jest antropologiem i psychologiem kulturowym. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Socjologii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką integrowania Romów w Polsce i innych krajach oraz metodologią badań kulturowych w różnych obszarach nauk społecznych. Jest autorem książek "Polityka i antropologia. Praktyki integrowania Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce" (2016) oraz "Menedżer czy antropolog? Jak powstaje dyskurs w międzykulturowym marketingu i zarządzaniu" (2007).

Psychologia bezrefleksyjności: granice etyczne we współczesnej nauce i życiu społecznym
Zajęcia mają formę mini-wykładu multimedialnego z elementami interakcji adresowanego do uczniów w wieku 17-19 lat. Celem zajęć nie jest zwrócenie uwagi na "wyjątkowe", "szokujące" i "spektakularne" eksperymenty, ale na rutynową praktykę odkrywania mechanizmów ludzkiej psychiki. W ostatnich latach dostrzeżono liczne zagrożenia wynikające z pozornie niewinnych odkryć i ich wdrażania w obszarze tzw. praktyki społecznej. Do jakiego stopnia możemy posunąć się w kontrolowaniu zachowania i stanów wewnętrznych innych ludzi? Jak radzić sobie w świecie wszechogarniającej reklamy, oddziaływań "coachingowych", kampanii marketingu społecznego, manipulacji medialnej i public relations? Autor proponowanych zajęć jest psychologiem kulturowym i antropologiem.

Dr Maciej Witkowski

"10 praktycznych sposobów na integrację Romów", czyli współczesne życie w cygańskiej wiosce
Zajęcia mają formę mini-wykładu multimedialnego z elementami interakcji adresowanego do uczniów w wieku 17-19 lat. Autor przedstawi wyniki swoich badań nad praktykami integrowania Romów, które prowadził w latach 2011-2015. W trakcie zajęć wyjaśnione zostaną niektóre błędne ale powszechnie podzielane przekonania na temat życia Romów i ich kultury. Przykład zazwyczaj trudnych relacji społeczeństwa większościowego ze społecznościami romskimi jest znakomitym punktem wyjścia do szerszych rozważań o stosunku człowieka do odmienności.

Dr Maciej Witkowski

pracownik naukowo - dydaktyczny w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Jej zainteresowania i praca naukowa skupiają się wokół orientacji rynkowej uczelni, w tym też komunikacji marketingowej prowadzonej przez szkoły wyższe, czego wynikiem jest kilkanaście artykułów i opracowań o tej tematyce. Z uczelnią związana jest już od blisko 16 lat, początkowo jako studentka, później jako asystent w Katedrze Marketingu, a obecnie jako adiunkt w Katedrze Zarządzania.

Uczelnia i mcdonaldyzacja - co mają wspólnego?
Co restauracja McDonald ma wspólnego z uczelnia? Jak można je powiązać ze sobą i jakie niesie to ze sobą zagrożenia? Na te i wiele innych intrygujących pytań uczniowie znajdą odpowiedź podczas wykładu. Gorąco zapraszam do udziału - dla najbardziej aktywnych uczestników przewidziano niespodziankę*. Celem wykładu jest ukazanie zagrożeń, które stają się coraz bardziej realne w dobie szybko rozwijającego się rynku, na którym konsumenci główną wartość upatrują w szybkości realizowanych usług we wszystkich sektor ludzkiej działalności.

 

Dr Angelika Pabian

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Specjalista zarządzania zasobami ludzkimi. Adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Koordynator ds. Seminarium Doktorskiego. rener biznesu. Wykładowca MBA oraz studiów podyplomowych. Koordynuje i wdrażania projekty w zakresie nowoczesnych instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi. Realizator projektów w zakresie oceny kompetencji pracowników, tworzenia zawodowych ścieżek karier, systemów motywacji, systemów okresowych ocen pracowniczych oraz budowania kultury organizacji.

Sztuka motywacji - czyli jak motywować siebie i innych?
Motywacja odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Motywowanie siebie i innych jest umiejętnością, której trzeba się nauczyć, aby móc odnosić sukcesy w życiu prywatnym i zawodowym. Celem warsztatu jest przedstawienie optymalnych sposobów motywowania siebie i innych do działania oraz pozyskanie umiejętności przekazywania informacji zwrotnych. Warsztatowa forma zajęć pozwoli na ocenę poziomu motywacji uczestników oraz  na wskazaniu zasad motywacji, a także w jaki sposób można umiejętnie inspirować innych i pobudzać w nich dyspozycje motywacyjne.

Dr Joanna Dzieńdziora

coach and teacher of different disciplines such as: Human Resource Management, Business Communication, International PR and Marketing. Working for a long time with people in HRM departments at international companies she has elaborated her own vision how to improve peoples skills and to make higher motivation of employees.

Human Resource Management - subject about peoples skills, performance, different processes of finding the right people to the right positions. Also it teaches how to be motivated and inspired in the professional scope.

Maryna Tymokhina

coach and teacher of different disciplines such as: Human Resource Management, Business Communication, International PR and Marketing. Working for a long time with people in HRM departments at international companies she has elaborated her own vision how to improve peoples skills and to make higher motivation of employees.

Business Communication - teaches us how to communicate in the best and profitable way. How to use your verbal and non-verbal skills to achieve your goals. Interesting area with practical exercises.

Maryna Tymokhina

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji