Lekcja na zamówienie – projekt dla szkół ponadgimnazjalnych

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej w ramach XI  Festiwalu Nauki pragnie zaproponować Państwu „LEKCJĘ NA ZAMÓWIENIE”, nowy rodzaj zajęć edukacyjnych, które mogą odbywać się u Państwa w szkołach bądź w siedzibie WSB. Celem „Lekcji na zamówienie” jest rozszerzenie programu kształcenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych o wybrane zagadnienia nauk ekonomicznych, technicznych, humanistycznych, społecznych i medycznych. Prowadzący zajęcia to pracownicy naukowi Wyższej szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej z wieloletnim stażem i doświadczeniem w kontaktach z młodzieżą. Gwarantują oni przystępną, interesującą i praktyczną formę zajęć.

Szkoła, zainteresowana danym tematem, dokonuje rezerwacji jednego ze wskazanych terminów oraz wspólnie z organizatorem ustala, gdzie odbędzie się lekcja (siedziba szkoły / siedziba uczelni). Projekt jest bezpłatny!

UWAGA!
W jednej szkole mogą odbyć się maksymalnie dwie lekcje na zamówienie!!!

psycholog, wykładowca akademicki, trener, członek  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej współpracuje od blisko 8 lat, uczestnicząc w licznych inicjatywach Szkoły: Festiwalu Nauki, Szkole Liderów, Dąbrowskim Uniwersytecie Dziecięcym i obecnie Akademii WSB.

Skuteczna motywacja – klucz do sukcesu. Motywacja pod lupą
Dlaczego ociągamy się z rozpoczęciem niektórych zadań? Dlaczego szybko się zniechęcamy i rezygnujemy z realizacji innych? Jak pokonać słomiany zapał? Jak efektywnie podzielić tort czasu? I w końcu, jak w pełni wykorzystać swój potencjał? Zapraszam na wspólne poszukiwanie odpowiedzi podczas warsztatów o motywacji, czyli o tym, co gwarantuje nam sukces.

dr n. hum. Dominika Siewniak-Maciuszek

psycholog, wykładowca akademicki, trener, członek  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej współpracuje od blisko 8 lat, uczestnicząc w licznych inicjatywach Szkoły: Festiwalu Nauki, Szkole Liderów, Dąbrowskim Uniwersytecie Dziecięcym i obecnie Akademii WSB.

Mnemotechniki czyli gimnastyka umysłu dla Maturzystów
Kim był Symonides z greckiej wyspy Keos? Co wspólnego mają skarpetka, dach, jajecznica, żyrafa, cebula, telefon i cyrk? Jak astronauta może stać się nutą? I jak wykorzystać tę wiedzę, by bez trudu zapamiętać literackich noblistów, historyczne daty i listę ośmiotysięczników? O tym podczas warsztatów, na które serdecznie zapraszam wszystkich maturzystów!  

dr n. hum. Dominika Siewniak-Maciuszek

pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Biznesu. Adiunkt, kierownik Zakładu Translatoryki i Angielskiego Języka Biznesu w Instytucie Filologii Obcych Akademii im Jana Długosza. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Translation from English into Polish as a means of creating new reality. (Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski sposobem na tworzenie nowej rzeczywistości)
Autor książek Operational Norms in the Translation of American Short Stories into Polish oraz Amerykańska kultura (nie)materialna w polskim przekładzie filmowym, a także wielu artykułów o tematyce przekładoznawczej. Recenzent w E-wydawnictwie Portalu Publikacji Naukowych w Poznaniu, Członek Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium. Zainteresowania naukowe: Teoria przekładu – ujęcie przekładu jako transfer kulturowy, przekład audiowizualny, nazwa własna w przekładzie, obszary kulturowe w amerykańskim przekładzie prozy oraz przekładzie audiowizualnym, przedimek określony i nieokreślony w języku angielskim, lingwistyczna teoria kategoryzacji, opowiadanie amerykańskie i jego przekład na język polski.

dr Grzegorz Gwóźdź

wykładowca w Katedrze Logistyki i  Transportu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jego działalność naukowa obejmuje między innymi zagadnienia logistyki, magazynowania oraz konstrukcji i eksploatacji maszyn transportowych. Oprócz doświadczenia w pracy ze studentami, posiada również bogate doświadczenie w pracy z uczniami, jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali”. Jest również współautorem programu nauczania w zawodzie „Technik transportu drogowego”, a także recenzentem etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali” oraz autorem zestawu egzaminacyjnego potwierdzającego kwalifikację „A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach”.

Każdy z nas podczas wykonywania codziennych czynności podejmuje szereg decyzji związanych z rozmieszczeniem swoich rzeczy: w szafie, biurku, plecaku, torebce itp. Ich rozmieszczenie paradoksalnie może ułatwić lub bardzo utrudnić życie codzienne. Podobne zasady obowiązują w magazynach. Podczas zajęć słuchacze w sposób praktyczny poznają zasady i metody, które w łatwy i szybki sposób umożliwią rozmieszczenie rzeczy w taki sposób, aby uzyskać do nich szybki oraz bezproblemowy dostęp. Przedstawione w ramach zajęć metody stanowią zbiór dobrych praktyk, które są stosowane w magazynach i centrach magazynowych do rozmieszczania dóbr, aby wszelkie procesy z nimi związane przebiegały sprawnie i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Dr inż. Paweł Sobczak

wykładowca w Katedrze Logistyki i Transportu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem w transporcie. Jest autorem ponad 40 artykułów i monografii krajowych oraz zagranicznych związanych z logistyką, zarządzaniem bezpieczeństwem w transporcie, zarządzaniem i utrzymaniem taboru kolejowego z wykorzystaniem procedur standardu IRIS oraz wymagań ERA a także analizą ryzyka metodą FMEA. Uczestniczka Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Szynowego. Organizatorka licznych konferencji i spotkań łączących świat nauki z przemysłem, a także kursów dokształcających w zakresie: Zarządzania jakością - audytor ISO EN 9001:2008 (wraz z jednostką certyfikacyjną), Analizy ryzyka metodą FMEA i FTA oraz zarządzania bezpieczeństwem, Analizy znaczenia zmiany, Standardu IRIS w tym procedury związanej z utrzymaniem wg RAMS oraz analizy kosztów cyklu życia wyrobu LCC. Organizator Międzynarodowego seminarium pt.: "Praktyka certyfikacji i funkcjonowania Standardu IRIS w Polsce i Europie” z udziałem Giuseppe Greco – IRIS Senior Manager w 2012 roku.

Wyznaczenie optymalnego rachunku zysku i strat w firmie jest rzeczą zasadniczą. Ważnym składnikiem efektywności finansowej jest optymalizacja poziomu zapasów tak, aby zredukować koszty ich przechowywania. Jak oszacować popyt na towary by ustrzec się przed zaleganiem towaru w magazynach i jednocześnie uniknąć ryzyka braku towaru oraz wydłużenia czasu realizacji zamówienia? O procesach logistycznych dowiedzą się Państwo na wykładzie.

dr inż Ilona Mańka

wykładowca w Katedrze Logistyki Transportu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jego działalność naukowa obejmuje między innymi zagadnienia logistyki, magazynowania oraz konstrukcji i eksploatacji maszyn transportowych. Oprócz doświadczenia w pracy ze studentami, posiada również bogate doświadczenie w pracy z uczniami, jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali”. Jest również współautorem programu nauczania w zawodzie „Technik transportu drogowego”, a także recenzentem etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali” oraz autorem zestawu egzaminacyjnego potwierdzającego kwalifikację „A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach”.

System kodowania GS1
Celem wykładu jest przedstawienie najnowszych rozwiązań systemów kodowania wykorzystywanych w procesach logistycznych. Wykład przeprowadzony zostanie w formie prezentacji multimedialnej z elementami dyskusji i ćwiczeń z udziałem uczniów. Podczas prelekcji przedstawiony zostanie przegląd najnowszych światowych rozwiązań w zakresie systemów kodowania, z głównym naciskiem na rozwiązania zalecane przez GS1. Przedstawione zostanąwszystkie kody obowiązujące w GS1 (również z kodami, które zostały niedawno wdrożone do systemu). Podczas wykładu przeprowadzony będzie szereg praktycznych ćwiczeń z udziałem uczniów. Podczas ćwiczeń wykorzystane zostaną m.in. profesjonalne skanery PDA wykorzystywane podczas normalnej pracy magazynowej.

Dr inż. Paweł Sobczak

wykładowca akademicki. Adiunkt w Katedrze Socjologii Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, jego główne zainteresowania to psychologia społeczna, komunikacja, socjologia kultury.

Idź na całość! Czyli jak telewizja z dobrego człowieka może zrobić bestię i o korzyściach z patrzenia na usta Pameli Anderson
Krótki mini-wykład z elementami multimedialnymi bazuje na odkryciach współczesnej psychologii społecznej, które pokazują zdumiewającą łatwość z jaką większość ludzi podporządkowuje się przekazom medialnym. Omówione zostaną wybrane eksperymenty poświęcone podporządkowaniu autorytetowi, delegowaniu odpowiedzialności za własne czyny i bezrefleksyjnemu naśladowaniu nierzadko bardzo skomplikowanych zachowań bohaterów popularnych seriali. Uczestnicy zajęć przekonają się, że człowiek jest przede wszystkim istotą społeczną: jego życie prywatne i zawodowe zależy od skutecznego kontaktowania się z innymi ludźmi, a przede wszystkim rozumienia samego siebie. W czasach powszechnego dostępu do Internetu i „googlowania” pracodawcy coraz częściej poszukują i inwestują w ludzi z niekoniecznie ogromną specjalistyczną wiedzą ale przede wszystkim z wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi i intrapsychologicznymi.

Dr Maciej Witkowski

wykładowca akademicki. Adiunkt w Katedrze Socjologii Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, jego główne zainteresowania to psychologia społeczna, komunikacja, socjologia kultury. Zobacz dostepne terminy i zarezerwuj wybrany!

Pięćdziesiąt twarzy zarządzania emocjami: fakty i mity
Emocje mają wpływ na wszystko w naszym życiu, dlatego tak ważne jest, aby nieustannie ćwiczyć je i rozwijać. Jeśli nauczymy się je właściwie nazywać i interpretować, zyskamy nową jakość w relacjach międzyludzkich. Umiejętne zarządzanie emocjami nie jest łatwe. Bo aby robić to dobrze, niezbędne są inne umiejętności związane z rozumieniem i postrzeganiem emocji. Jeśli chcemy nauczyć się rozumieć emocje, powinniśmy zacząć je analizować, żeby wiedzieć, jakie sytuacje wywołują w nas konkretne odczucia.

dr Maciej Witkowski

adiunkt w Katedrze Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; główne obszary jego zainteresowań to języki i paradygmaty programowania, sieci komputerowe, bazy danych w systemach zarządzania.

Szybkie zmiany w trendach technologicznych oraz wymagania dnia codziennego powodują, że coraz więcej ludzi wykorzystuje smartfony, smartwatche i inne nowoczesne urządzenia zarówno w swoim życiu zawodowym, jak i prywatnym. Pojawia się coraz więcej wyspecjalizowanych aplikacji mobilnych, pozwalających na jeszcze bardziej efektywne wykorzystywanie czasu w pracy oraz czasu wolnego. Na wykładzie dowiedzą się państwo szczegółów na temat języków programowania oraz tworzenia aplikacji mobilnych.7

Dr inż. Paweł Buchwald

specjalista w zakresie przestępczości teleinformatycznej, biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej, wykładowca akademicki (m.in. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury), ekspert Biura Ekspertyz Sadowych Fundacji „Ubi societas,ibi ius”.

Cyberterroryzm. Wojna przyszłości?
Człowiek coraz bardziej uzależnia się od nowoczesnych technologii informatycznych, które wykorzystywane są prawie we wszystkich branżach i aspektach życia. Kluczowym staje się bezpieczeństwo systemów informatycznych, które wykorzystywane są dla  obronności kraju lub wspierających funkcjonowanie administracji rządowej,  nadzorujące bezpieczeństwo w komunikacji, czy bezpieczeństwo innych obiektów infrastruktury krytycznej. Bezpieczeństwo systemów informatycznych w tym zakresie bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwa Państwa. Czy nowoczesna wojna przeniesie się do cyberprzestrzeni?

dr inż. Krystian Mączka

wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalista w zakresie ekonomii środowiskowa, finansów publicznych oraz rozwoju zrównoważonego i trwałego. Autor i współautor licznych badań i raportów na temat gospodarowania odpadami oraz ich wpływu na środowisko.

Procesy klimatyczne - czynniki, przebieg, konsekwencje
Obecne, bardzo częste zmiany klimatu, każą nam zwrócić coraz większą uwagę na procesy klimatyczne. Dlaczego w Polsce występuje zima, w Afryce są wilgotne lasy, na pustyni susza zaś na Syberii panuje wieczna zmarzlina? Jak człowiek przyczynia się do zmian w procesach klimatycznych oraz jakie są i będą tego konsekwencje? Uczestnicy podczas wykładu dowiedzą się również, co wpływa na powstawanie anomalii klimatycznych.

dr Wojciech Piontek

wykładowca akademicki, konsultant IT, certyfikowany instruktor Akademii Cisco. Adiunkt w Katedrze Informatyki Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, prowadzi zajęcia i seminaria z zakresu projektowania i administracji sieciami komputerowymi, technologii internetowych oraz Web 2.0.

Wirtualizacja i jej możliwości
Wirtualizacja jest dzisiaj jednym z kluczowych trendów, jaki możemy obserwować na rynku IT. Jednym tchem mówi się o oszczędnościach, konsolidacji zasobów, łatwości zarządzania. Wszelkie nowoczesne możliwości tzw. chmur obliczeniowych są możliwe dzięki postępowi wirtualizacji. Podczas zajęć opowiemy sobie, jak obecnie realizuje się wirtualizację infrastruktury, a także stworzymy własne wirtualne maszyny, a nawet całe sieci.  

Dr inż. Maciej Rostański

doktor nauk humanistycznych, pedagog, wykładowca w Katedrze Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Swe dotychczasowe osiągnięcia naukowe opublikowała w dwóch monografiach, kilkudziesięciu artykułach, zamieszczonych w monografiach oraz czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz przedstawiła na kilkunastu konferencjach naukowych.

Rola mózgu w uczeniu się i nauczaniu jest niekwestionowana. Wszystko zależy od umiejętności przyswajanej wiedzy w szkole, na studiach czy po prostu w życiu, bo człowiek uczy się całe życie i każdej formie uczenia się bez względu na zaangażowanie towarzyszy praca mózgu. Ale jakie są jego możliwości? Na czym polega praca mózgu? Z czego jest zbudowany? Ile może pomieścić ten nasz "twardy dysk”? Co zrobić, by podczas nauki zapamiętywać jak najwięcej? Zapraszamy na wykład, który odsłoni możliwości naszego mózgu.

dr Katarzyna Wójcik

doktor finansów, doktoryzował się na Southern Illinois Univeristy, pracownik Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wykładowca akademicki z doświadczeniem na trzech kontynentach i w trzech językach. Zajmuje się badaniem wpływu ryzyka na podejmowanie decyzji. Od sześciu lat prowadzi firmę informatyczną zajmująca się wdrożeniami systemów klasy ERP w średnich przedsiębiorstwach. Redaktor kwartalnika Res Publica Nowa. Publicysta. Publikuje m.in. w Polityce, Wprost, Gazecie Bankowej, Liberte! i wielu innych mediach papierowych i elektronicznych. Bloger na portalu polityka.pl.

Kredyty we Franku Szwajcarskim, Amber Gold – finansowych niebezpieczeństw przed nami jest niemało. A wpadnięcie w pułapkę skutkuje konsekwencjami idącymi w tysiące złotych i trwającymi nawet dekady. Wykład ma przybliżyć narzędzia zarządzania własnymi finansami, co pomaga osiągać założone cele i unikać pułapek.

dr Tomasz Kasprowicz

doktor finansów, doktoryzował się na Southern Illinois Univeristy, pracownik Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wykładowca akademicki z doświadczeniem na trzech kontynentach i w trzech językach. Zajmuje się badaniem wpływu ryzyka na podejmowanie decyzji. Od sześciu lat prowadzi firmę informatyczną zajmująca się wdrożeniami systemów klasy ERP w średnich przedsiębiorstwach. Redaktor kwartalnika Res Publica Nowa. Publicysta. Publikuje m.in. w Polityce, Wprost, Gazecie Bankowej, Liberte! i wielu innych mediach papierowych i elektronicznych. Bloger na portalu polityka.pl.

Kwestie energetyki to zagadnienie dotykające wszystkich. Zwłaszcza mieszkańców Śląska i Zagłębia, w kontekście umiejscowionych tu kopalń. Z jednej strony słyszymy o zmianach klimatu. Lubimy ciepłe zimy, znacznie mniej wichury i upały. Z czego zatem będziemy czerpać energię w przyszłości? Jaka przyszłość stoi przed górnictwem? A może rozwiązaniem są źródła odnawialne albo gaz łupkowy? To i wiele innych pytań zostanie poruszonych na wykładzie.

dr Tomasz Kasprowicz

wykładowca i członek zespołu fizjoterapeutów w Katedrze Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Studium Doktoranckiego na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego., a także wielu kursów i szkoleń, m.in. Kinesio Taping Rowijający w ortopedii KT3, Kinesio Taping KT1/KT2, Kinesiotaping w medycynie i sporcie, Taping w rehabilitacji i sporcie, Ultrasonografia narządu ruchu i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty. Uczestniczka wielu konferencji naukowych w dziedzinie fizjoterapii oraz autorka artykułów naukowych.

Fizjoterapeuta to specjalista zajmujący się prowadzeniem profesjonalnej i kompleksowej rehabilitacji. Specjalistyczna wiedza i bogate doświadczenie pozwalają mu na niesienie pomocy Chorym.  Dawniej pacjenci trafiali do fizjoterapeuty na zalecenie lekarza ortopedy, neurologa, reumatologa. Współcześnie, coraz częściej z problemem zdrowotnym zwracają się bezpośrednio do fizjoterapeutów, którzy pracują indywidualnie, bądź stanowią część zespołu terapeutycznego. Współcześnie fizjoterapeuci coraz częściej ukierunkowują się w swojej pracy na terapię określonego rodzaju zaburzeń. W JAKI SPOSÓB?? Zapraszam na wykład.

dr Paulina Głowacka

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji