Program

30 listopada,  - ,

Ekspozycje muzealne w Muzeum Miejskim "Sztygarka"

Informacje i zapisy: 32 726 41 85
Ekspozycje muzealne - dla uczestników Festiwalu Nauki wstęp bezpłatny!

Wystawy stałe :

 • ,,Historia co węglem i srebrem pisana, czyli o przemyśle...

Informacje i zapisy: 32 726 41 85
Ekspozycje muzealne - dla uczestników Festiwalu Nauki wstęp bezpłatny!

Wystawy stałe :

 • ,,Historia co węglem i srebrem pisana, czyli o przemyśle w Zagłębiu Dąbrowskim",
 • ,,Jak żył dawniej rolnik i górnik na ziemi zagłębiowskiej",
 • ,,Las karboński",
 • ,,Mamuty władcy plejstoceńskiej tundry",
 • ,,Jura Krakowsko – Częstochowska, osobliwości fauny i flory”,
 • ,,Sole i minerały świata",
 • ,,Sala indyjska”,

wystawy czasowe :

 • ,,35 lat Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”,
 • ,,Galeria Mleczki”,
24 marca, 09:00 - 10:30,

Międzynarodowy Dzień Teatru

Miejsce: Biblioteka Główna MBP w Dąbrowie Górniczej
Zapisy: 795 180 803, 32 639 03 39 (w godzinach 12.00-15.30)

Jolanta Buczyńska-Pluta
Prezentacja multimedialna i wykład nt. historii teatru poczynając od teatru...

Miejsce: Biblioteka Główna MBP w Dąbrowie Górniczej
Zapisy: 795 180 803, 32 639 03 39 (w godzinach 12.00-15.30)

Jolanta Buczyńska-Pluta
Prezentacja multimedialna i wykład nt. historii teatru poczynając od teatru antycznego po współczesny teatr Zachodu, z uwzględnieniem roli aktora w sztuce teatralnej

Uwaga: zajęcia warsztatowe dla uczniów gimnazjum.
Jolanta Buczyńska-Pluta
absolwentka filologii polskiej UŚ, na co dzień pracownik  Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży w Bibliotece Głównej MBP; prowadzi zajęcia literackie, plastyczne, edukacyjne.

24 marca, 10:00 - 11:00,

0,7 zgłoś się, czyli o urokach parowania

Za jakimi mężczyznami szaleją kobiety? Co sprawie, że w męskich oczach jedne panie są mniej atrakcyjne od drugich? Jakie cechy czynią z nas pożądanych partnerów? Wykład dra Macieja Witkowskiego poświęcony jest odkryciom psychologii ewolucyjnej...

Za jakimi mężczyznami szaleją kobiety? Co sprawie, że w męskich oczach jedne panie są mniej atrakcyjne od drugich? Jakie cechy czynią z nas pożądanych partnerów? Wykład dra Macieja Witkowskiego poświęcony jest odkryciom psychologii ewolucyjnej na polu uwarunkowań tworzenia związków między kobietami i mężczyznami, przedstawia mocne i słabe strony ewolucyjnej wizji człowieka. Tematyka spotkania łączy perspektywę antropologiczną i współczesne badania psychologiczne.

Prof. nadzw. dr hab. Maciej Witkowski

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Członek  European Association of Social Anthropologists i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Prowadzi interdyscyplinarne badania z zakresu antropologii...

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Członek  European Association of Social Anthropologists i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Prowadzi interdyscyplinarne badania z zakresu antropologii społecznej, psychologii kulturowej i zarządzania publicznego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i prac poświęconych problematyce mniejszości kulturowych, społecznej analizie testów DNA i metodologii badań międzykulturowych.

24 marca, 10:30 - 12:00,

Abecadło z pieca spadło

Podczas zajęć uczestnicy poznają historię alfabetu w trakcie prezentacji multimedialnej oraz rodzaje alfabetów nieliterowych, zajęcia są wzbogacone o zagadki i książkowe poczytanki.

Uwaga: zajęcia warsztatowe dla klas 1-3 szkoły podstawowej.

Agnieszka Lewandowska

absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UŚ, pracownik Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży w Bibliotece Głównej MBP.

absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UŚ, pracownik Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży w Bibliotece Głównej MBP.

24 marca, 11:00 - 12:00,

Z ortografią za pan brat

Zasady ortografii na wesoło. Zabawy wspomagające zapamiętanie zasad ortograficznych. Zagadki, kalambury, ćwiczenia, zabawy ruchowe. Warsztaty uzupełnione będą o prezentację multimedialną.

Uwaga: zajęcia warsztatowe dla klas 1-4 szkoły podstawowej.

Jolanta Buczyńska-Pluta

absolwentka filologii polskiej UŚ, pracownik  Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży w Bibliotece Głównej MBP; prowadzi zajęcia literackie, plastyczne, edukacyjne.

absolwentka filologii polskiej UŚ, pracownik  Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży w Bibliotece Głównej MBP; prowadzi zajęcia literackie, plastyczne, edukacyjne.

24 marca, 11:00 - 12:00,

Inżynieria Biomedyczna – czyli jak nowoczesna technika może pomagać lekarzom?

Technika towarzyszy nam wszędzie. W pracy – bo korzystamy z różnych maszyn. W podróży, bo wszystkie środki transportu lądowego, wodnego i powietrznego to twory techniki. W domu, bo jego zaopatrzenie w światło, ciepło, wodę, prąd, gaz a także...

Technika towarzyszy nam wszędzie. W pracy – bo korzystamy z różnych maszyn. W podróży, bo wszystkie środki transportu lądowego, wodnego i powietrznego to twory techniki. W domu, bo jego zaopatrzenie w światło, ciepło, wodę, prąd, gaz a także wyposażenie w urządzenia tupu lodówka, mikrofalówka, pralka, telefon, telewizor – zawdzięczamy technice. Technika służy nam wszędzie i wszędzie jest ważna i pożyteczna. Jednak najbardziej szlachetnym obszarem zastosowań techniki jest Inżynieria Biomedyczna – dziedzina nauki i praktyki inżynierskiej służąca do tego, by wspomagać walkę lekarzy z najdotkliwszymi strapieniami nurtującymi ludzi: chorobą, cierpieniem, kalectwem, śmiercią. Mało kto poza grupą fachowców w pełni zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo sukcesy nowoczesnej medycyny związane są z wyposażeniem lekarzy w nowoczesne środki techniczne: urządzania do obrazowania wnętrza ciała człowieka dla skuteczniejszej diagnostyki, analizatory różnych sygnałów powstających w poszczególnych narządach, narzędzia do skuteczniejszego i mniej traumatyzującego wykonywania zabiegów operacyjnych oraz stomatologicznych, urządzenia do leczenia czynnikami fizycznymi (na przykład promieniowaniem albo ultradźwiękami), a nie tylko farmakologicznymi, a w przypadku gdy inne metody zawiodą - ostatnią linią obrony stają się sztuczne narządy. O wszystkich tych technicznych narzędziach wspomagających pracę współczesnego lekarza będzie mowa na wykładzie, który będzie bardzo bogato ilustrowany fotografiami najnowszej aparatury medycznej, w tym także takiej, której jeszcze w szpitalach czy przychodniach zobaczyć się nie da, ale która powstaje już w laboratoriach badawczych i będzie zapewne wyznaczała drogi rozwoju Inżynierii Biomedycznej w ciągu najbliższych lat.

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

biocybernetyk, Prezes Krakowskiego Oddziału PAN, członek PAU, Członek Zagranicznych Akademii Nauk: член Российской Академии Естественных Наук (Moskwa); Participe Pleno Jure Academiae Europensis Scientarum Artium Litterarumque (Paris); Fellow...

biocybernetyk, Prezes Krakowskiego Oddziału PAN, członek PAU, Członek Zagranicznych Akademii Nauk: член Российской Академии Естественных Наук (Moskwa); Participe Pleno Jure Academiae Europensis Scientarum Artium Litterarumque (Paris); Fellow of World Academy of Art and Science (Minneapolis); Active Member of the European Academy of Sciences and Arts, Salzburg . Członek Akademii Inżynierskiej w Polsce, Euroengineer FEANI (Bruksela); Senior Member of IEEE (San Francisco); professional member of ACM (New York); member of SPIE (Cambridge).

Na podstawie ogólnopolskich wyborów był dwukrotnie członkiem KBN, potem Rady Nauki, obecnie CK. Zawodowo: Kierownik Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, były rektor AGH, profesor UEK. 

Naukowo: W latach 70 ubiegłego wieku stworzył podwaliny polskich badań naukowych i edukacji w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, kontynuowanych do dziś. W latach 80 prowadził pionierskie prace nad automatycznym rozpoznawaniem mowy polskiej. W latach 90 zajmował się rozwojem sztucznej inteligencji i techniki sieci neuronowych, w pierwszej dekadzie XXI wieku zajmował się zagadnieniem komputerowe analizy i przetwarzania obrazów i wprowadził do nauki światowej nową problematykę automatycznego rozumienia obrazów. Prowadził także badania zagadnień społeczeństwa informacyjnego i komputerowo wspomaganego nauczania. Autor ponad 1000 artykułów naukowych i 80 monografii książkowych, a także ponad 400 prac popularnonaukowych. Wypromował 70 doktorów i recenzował 300 doktoratów.

24 marca, 11:00 - 12:00,

O człowieku złej gęby - rzecz o Gabrielu Holołubku, pierwszym kozackim rotmistrzu w służbie Rzeczpospolitej

Gabriel Hołubek – jeszcze w XIX wieku bohater opowieści, wcześniej wysławiany w poezji, dziś zupełnie zapomniany – pierwszy rotmistrz kozacki w służbie Rzeczypospolitej. Znany w historiografii kraju (choćby wojny z Moskwą za Batorego, czy śmierć...

Gabriel Hołubek – jeszcze w XIX wieku bohater opowieści, wcześniej wysławiany w poezji, dziś zupełnie zapomniany – pierwszy rotmistrz kozacki w służbie Rzeczypospolitej. Znany w historiografii kraju (choćby wojny z Moskwą za Batorego, czy śmierć pod Byczyną za kanclerza Zamoyskiego) ale także w dziejach regionu: on to na czele olkuskich górników, nieopodal Rabsztyna, kąsał wojska arcyksięcia Maximiliana.
Oczytani znajdą go na kartach książek historycznych, kiedy na propozycję arcyksięcia przejścia do obozu cesarskiego miał powiedzieć: „Więcej zdrajców u nas nie masz. Wszyscy są u Ciebie!”. Człek złej gęby, jak mawiali jego wrogowie.

Co o nim wiemy? Co wiemy o tamtych burzliwych latach zamętu?

Jarosław Krajniewski

historyk, regionalista, autor wystaw i publikacji popularyzujących wiedzę o dziejach regionu. Kustosz Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, w latach 1996-2010 Muzeum Zagłębia w Będzinie. Główne zainteresowania oscylują wokół dziejów...

historyk, regionalista, autor wystaw i publikacji popularyzujących wiedzę o dziejach regionu. Kustosz Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, w latach 1996-2010 Muzeum Zagłębia w Będzinie. Główne zainteresowania oscylują wokół dziejów nowożytnych, dziejów pogranicza małopolsko-śląskiego, historii wojskowości oraz gier historycznych. Prowadzi autorskiego bloga www.mojezaglebie.blogspot.com

 

24 marca, 12:00 - 13:00,

Jasne jak słońce, proste jak drut – frazeologizmy w mowie

Omówienie związków frazeologicznych pochodzących z dzieł kultury, popularnych w grupach szkolnych, zawodowych, tworzonych na potrzeby reklam. Tłumaczenie znaczeń najbardziej znanych powiedzeń.

Uwaga: zajęcia warsztatowe dla uczniów gimnazjum i liceum.

Jolanta Wróbel

pracownik Czytelni w Bibliotece Głównej MBP; prowadzi kursy komputerowe oraz Prasowe Forum Dyskusyjne

pracownik Czytelni w Bibliotece Głównej MBP; prowadzi kursy komputerowe oraz Prasowe Forum Dyskusyjne

24 marca, 12:00 - 13:00,

Bezpieczeństwo teleinformatyczne w życiu codziennym. Jak się ustrzec przed zagrożeniami w sieci Internet

Wraz z rozwojem technologii wzrosło także zainteresowanie wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych do celów przestępczych. Nadużycia komputerowe wymierzone są najczęściej w poufność informacji, transakcje internetowe czy też tożsamość...

Wraz z rozwojem technologii wzrosło także zainteresowanie wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych do celów przestępczych. Nadużycia komputerowe wymierzone są najczęściej w poufność informacji, transakcje internetowe czy też tożsamość użytkownika.
Celem wykładu jest ukazanie zagrożeń informatycznych, które mogą dotknąć każdego użytkownika sieci Internet. Świadomość dotycząca istniejących zagrożeń, a także wiedza o mechanizmie ich realizacji pozwala na użytkowanie narzędzi informatycznych bez obawy, iż zostaną one użyte  przeciwko ich użytkownikowi.

Krystian Mączka

Biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, adiunkt w Katedrze Transportu i Informatyki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,...

Biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, adiunkt w Katedrze Transportu i Informatyki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalista z zakresu przestępstw komputerowych. Od lat zajmujący się m.in. problemami bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, zabezpieczaniem i odzyskiem danych, analizą nośników, problemami szyfrowania, monitoringiem. Autor wielu publikacji z zakresu zastosowań metod sztucznej inteligencji. Posiada Certyfikat X-Ways Forensic, Certyfikowany Informatyk Śledczy, Microsoft Certified Professional oraz Auditora Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. 

24 marca, 17:00 - 18:30,

Liczby - czy można je polubić? - warsztaty dla dzieci 7-9 lat

Co łączy owieczki, pieniądze w śwince skarbonce i zbliżające się wakacje? Matematyka! Nie wierzycie? Kiedy macie problemy z zaśnięciem, najlepszym sposobem jest liczenie owiec. Jeśli chcecie wiedzieć, jak długo jeszcze musicie oszczędzać...

Co łączy owieczki, pieniądze w śwince skarbonce i zbliżające się wakacje? Matematyka! Nie wierzycie? Kiedy macie problemy z zaśnięciem, najlepszym sposobem jest liczenie owiec. Jeśli chcecie wiedzieć, jak długo jeszcze musicie oszczędzać na wymarzoną lalkę czy resoraki, najlepiej zsumować pieniądze, które już udało Wam się odłożyć. Jesteście ciekawi, ile czasu pozostało do końca roku szkolnego? W tym przypadku też nie obejdzie się bez dodawania.
Matematyka jest wszędzie, ale cyferki, plusy, minusy, a nawet tabliczka mnożenia wcale nie muszą być nudne. Przekonają się o tym uczestnicy warsztatu „Liczby – czy można je polubić?”. Prowadzący zajęcia pokaże młodym słuchaczom, że matematyka jest łatwa i przyjemna i w dodatku bardzo pomocna w codziennym życiu 7-9-latków.

Jan Czempas

wykładowca w Katedrze Matematyki i Jej Zastosowań Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Katedrze Inwestycji i  Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zajmuje się zastosowaniem matematyki i statystyki do oceny...

wykładowca w Katedrze Matematyki i Jej Zastosowań Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Katedrze Inwestycji i  Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zajmuje się zastosowaniem matematyki i statystyki do oceny efektywności inwestowania i sytuacji finansowej gmin i powiatów. Autor ponad stu artykułów opublikowanych m.in. w „Pracach Naukoznawczych i Prognostycznych”, „Finansach Komunalnych”, „Wiadomościach Statystycznych”, Redaktor statystyczny w Forum Scientiae Oeconomia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Konsultant Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

25 marca, 09:00 - 10:00,

Zanim książka trafi do biblioteki…

Miejsce: Biblioteka Główna MBP w Dąbrowie Górniczej
Zapisy: 795 180 803, 32 639 03 39 (w godzinach 12.00-15.30)
Uwaga: zajęcia warsztatowe dla uczniów klas 1-2 szkoły podstawowej.

Prezentacja drogi książki począwszy od pomysłu autora na jej napisanie, aż do czasu gdy trafia na półkę biblioteczną. Próba napisania własnej książki.

Agnieszka Lewandowska

absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UŚ, pracownik Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży w Bibliotece Głównej MBP.

absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UŚ, pracownik Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży w Bibliotece Głównej MBP.

25 marca, 10:00 - 11:00,

Czytamy - nie narzekamy…

Prezentacja nowych gatunków i zjawisk literackich. Przedstawienie rankingu najbardziej poczytnych książek. Dyskusja o potrzebie czytania.

Uwaga: zajęcia warsztatowe dla uczniów gimnazjum i liceum.

Jolanta Wróbel

pracownik Czytelni w Bibliotece Głównej MBP; prowadzi kursy komputerowe oraz Prasowe Forum Dyskusyjne

pracownik Czytelni w Bibliotece Głównej MBP; prowadzi kursy komputerowe oraz Prasowe Forum Dyskusyjne

25 marca, 11:00 - 12:00,

Funkcje badawcze w metodologii zarządzania projektami

Zarządzanie projektami może się wydawać nowoczesną dziedziną, lecz główne pojęcia z nią związane zdefiniowano już w ostatnich latach XIX wieku. Podczas wykładu poznasz podstawy metodyki badań charakterystycznych dla procesu projektowania, fazy i etapy procesu projektowo-realizacyjnego oraz zasady projektowania.

Prof. dr hab Adam Stabryła – profesor zwyczajny w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, specjalista z zakresu zarządzania projektami.

25 marca, 10:00 - 11:00,

The Italian business environment and higher education system Sektor biznesu i system szkolnictwa wyższego we Włoszech - wykład w języku angielskim

Prezentacja zawierać będzie informacje i dane na temat sektora włoskich przedsiębiorstw, kluczowe informacje o kraju, jego gospodarce i rynku pracy. Przedstawione zostaną informacje na temat sytemu szkolnictwa wyższego we Włoszech oraz prezentacja oferty edukacyjnej Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie.

Daniele Cerrato

uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie w Salerno w 2002 r., obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Administracji na Uniwersytecie Katolickim Sacro Cuore w Piacenza we Włoszech. W latach 2002-2003 dr Cerrato pracował jako nauczyciel wizytujący...

uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie w Salerno w 2002 r., obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Administracji na Uniwersytecie Katolickim Sacro Cuore w Piacenza we Włoszech. W latach 2002-2003 dr Cerrato pracował jako nauczyciel wizytujący (visiting scholar) w Kelley School of Business of Indiana University (Bloomington, USA) a w 2013 r. w D’Amore-McKim School of Business Northestern University w Bostonie. Specjalizuje się w naukach o zarządzaniu międzynarodowym oraz administracji. W swoich projektach badawczych koncentruje się na tematyce związanej ze strategiami globalnymi/regionalnymi, procesem internacjonalizacji firm oraz rozwojem sektora MŚP na rynkach międzynarodowych. Publikuje w czasopismach naukowych tj.  International Business Review oraz European Management Journal.

25 marca, 11:30 - 12:30,

Świat Dużych Danych. Przetwarzanie informacji w nowoczesnym świecie

Wykład przedstawia problematykę wykładniczo rosnącej ilości unikalnej informacji przetwarzanej w Internecie, zarówno z punktu widzenia użytkownika Internetu, jak i przemysłu, próbującego owe informacje wykorzystać. Pokazane zostaną podstawowe...

Wykład przedstawia problematykę wykładniczo rosnącej ilości unikalnej informacji przetwarzanej w Internecie, zarówno z punktu widzenia użytkownika Internetu, jak i przemysłu, próbującego owe informacje wykorzystać. Pokazane zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące danych, informacji, wiedzy, a także konstrukcje informatyczne do przechowywania i przetwarzania informacji. Co jest najbardziej istotne podczas analizy procesu nabywania wiedzy przez przedsiębiorstwo lub przez użytkownika Sieci? Postaramy się zbliżyć do odpowiedzi na to pytanie.

Certyfikowany instruktor Cisco, kierownik Akademii Lokalnej Cisco Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; za działalność edukacyjną odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W latach 2007-08 Promotor Projektów Innowacyjnych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zainteresowania naukowe koncentruje na metodach realizacji zaawansowanych sieci komputerowych dla przedsiębiorstw, wraz z zagadnieniami wysokiej dostępności i odporności na błędy, jednakże, jako zawsze zaciekawiony internauta, posiada w swoim dorobku prace na temat technologii internetowych i sieci społecznościowych. Działalność praktyczną prowadzi obecnie w ramach konsultacji i prac nad systemami wirtualizacji oraz zapewnienia wysokiej dostępności.

Prywatnie zapalony gracz komputerowy i kinoman, jednak przede wszystkim ojciec dwóch córek, które skutecznie zajmują mu wszelki pozostały wolny czas.

Maciej Rostański

Adiunkt w Katedrze Informatyki Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, kierownik katedry, prowadzi zajęcia i seminaria z zakresu projektowania i administracji sieciami komputerowymi, technologii internetowych oraz Web 2.0. Konsultant IT,...

Adiunkt w Katedrze Informatyki Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, kierownik katedry, prowadzi zajęcia i seminaria z zakresu projektowania i administracji sieciami komputerowymi, technologii internetowych oraz Web 2.0. Konsultant IT, certyfikowany instruktor Akademii Cisco.

25 marca, 11:30 - 12:30,

Dziwolągi językowe

Jak stworzyć homofony, palindromy? Jak rozszyfrować skrótowce. Tworzenie homofonów, rozszyfrowywanie akronimów. Omówienie najdziwniejszych i najpopularniejszych słów gwary młodzieżowej.
Uwaga: zajęcia warsztatowe dla uczniów gimnazjum i liceum.


Anna Oleksiak – absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UŚ, pracownik Czytelni w Bibliotece Głównej MBP, prowadzi zajęcia i warsztaty literackie, plastyczne, edukacyjne.

25 marca, 13:30 - 14:30,

Mikro - makro. Skale wszechświata

O budowie wszechświata, wirusach czy atomach można powiedzieć 1000 słów, albo pokazać jedno zdjęcie. Jednokomórkowy pantofelek ma rzęski, atom jest małą kulką, a galaktyka spiralna przypomina wir. Czy na pewno wiemy jak wygląda świat wokół nas?...

O budowie wszechświata, wirusach czy atomach można powiedzieć 1000 słów, albo pokazać jedno zdjęcie. Jednokomórkowy pantofelek ma rzęski, atom jest małą kulką, a galaktyka spiralna przypomina wir. Czy na pewno wiemy jak wygląda świat wokół nas? Najbliższe sąsiedztwo każdy może ocenić sam. Ale to co najbardziej intryguje jest przed nim niedostępne. To co widzimy jest tylko maleńkim skrawkiem tego co jest. Resztę możemy podziwiać (i badać) dzięki zaawansowanym technologiom.

Tomasz Rożek

fizyk, dziennikarz naukowy; kieruje działem "nauka i gospodarka" w tygodniku "Gość Niedzielny", założyciel Stowarzyszenia Śląska Kawiarnia Naukowa, zajmującego się szeroko rozumianą popularyzacją nauki; współpracuje z "Rzeczpospolitą", "Wiedzą...

fizyk, dziennikarz naukowy; kieruje działem "nauka i gospodarka" w tygodniku "Gość Niedzielny", założyciel Stowarzyszenia Śląska Kawiarnia Naukowa, zajmującego się szeroko rozumianą popularyzacją nauki; współpracuje z "Rzeczpospolitą", "Wiedzą i Życie" oraz magazynem "National Geographic Polska";  publikował w "Gazecie Wyborczej", "Wprost" i "Przekroju"; w 2008r. został uznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencję Prasową za najlepszego popularyzatora nauki wśród polskich dziennikarzy; w 2009r. został nagrodzony przez samorządy studenckie śląskich uczelni Laurem Studenckim za działalność popularyzującą naukę; w 2011r. ukazała się jego książka pt. "Nauka - po prostu. Wywiady z wybitnymi", która została uznana przez Instytut Książki za najlepsza książkę pop-naukową w sezonie 2010/2011;  w 2012 roku ukazała się kolejna książka "Nauka. To lubię. Od ziarnka piasku do gwiazd".

26 marca, 10:00 - 11:00,

CBA w walce ze zjawiskiem korupcji

Zjawisko korupcji znane już było w okresie kształtowania się pierwszych struktur władzy. Potwierdzeniem jest dokument pochodzący z Asyrii sprzed blisko czterech tysięcy lat, kolejnym, traktat o korupcji „Arthashastra” sprzed dwóch tysięcy...

Zjawisko korupcji znane już było w okresie kształtowania się pierwszych struktur władzy. Potwierdzeniem jest dokument pochodzący z Asyrii sprzed blisko czterech tysięcy lat, kolejnym, traktat o korupcji „Arthashastra” sprzed dwóch tysięcy lat.
Obydwa ilustrują sposoby prowadzenia zestawień finansowych wydatków związanych z łapownictwem, stanowiąc po upływie tysiącleci dowód na istnienie korupcji. Zapraszamy do udziału w wykładzie, podczas którego uczestnicy dowiedzą się, jak służba specjalna - CBA -działa na rzecz zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym kraju.

Grzegorz Kisiel – przedstawiciel Centralnego Biura Antykorupcyjnego

26 marca, 11:00 - 12:30,

Czy są granice demokracji bezpośredniej? – debata panelowa

 • prof. dr hab. Andrzej Rychard
 • prof. zw. dr hab. Jacek Wódz 
 • Jacek Żakowski
 • Marcin Bazylak

Od lat trwa dyskusja nad kondycją polskiej demokracji. Nigdy wcześniej w historii tak wielu ludzi nie...

 • prof. dr hab. Andrzej Rychard
 • prof. zw. dr hab. Jacek Wódz 
 • Jacek Żakowski
 • Marcin Bazylak

Od lat trwa dyskusja nad kondycją polskiej demokracji. Nigdy wcześniej w historii tak wielu ludzi nie miało możliwości decydowania w głosowaniu o tak wielu istotnych sprawach jak w ciągu pierwszej dekady nowego stulecia. Coraz więcej osób zyskuje możliwość wpływania na rzeczywistość poprzez inicjatywy ustawodawcze. Dziś mówimy nie tylko o referendach, ale i konsultacjach społecznych, inicjatywach obywatelskich, budżetach partycypacyjnych etc. Partycypacja obywatelska stała się tematem wielu debat oraz prac legislacyjnych. Pod koniec 2010 roku Unia Europejska zaprezentowała pierwszy ponadnarodowy instrument demokracji bezpośredniej – europejską inicjatywę obywatelską (EIO). To nowe narzędzie miało być realizacją postulatu zawartego w traktacie lizbońskim – będącym faktyczną konstytucją Unii Europejskiej – żeby zrównać w ramach systemu przedstawicielskiego demokrację bezpośrednią z pośrednią.

Z drugiej strony pojawia się pytanie, czy obywatele - bez odpowiedniego przygotowania - są wystarczająco kompetentni, żeby podejmować ważne decyzje polityczne. Czy więc we wszystkich sprawach „lud” ma rację? Czy też racje mają ci, którzy znają się na polityce? Jakie są zatem granice demokracji bezpośredniej?

Moderator:
Jacek Żakowski – polski dziennikarz i publicysta, komentator „Polityki”, autor serii wywiadów „Rozmowy Żakowskiego” oraz publicystyki na temat polityki krajowej, ekonomii i problematyki globalnej. Kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas. Gospodarz audycji w radio TOK FM oraz w TVP Info. Pierwszy prezes Polskiej Agencji Informacyjnej (w latach 1991–1992). Autor kilkunastu książek. Laureat licznych nagród, m.in. Dziennikarz Roku (1997) w plebiscycie miesięcznika Press, dwóch Wiktorów, nagrody Pen Clubu.

Uczestnicy:
prof. dr hab. Andrzej Rychard - socjolog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, zawodowo związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, gdzie objął stanowiska profesora zwyczajnego i dyrektora tej jednostki, członek Collegium Invisibile i przewodniczący Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Radą Nauk Społecznych (ICSS) w ramach Polskiej Akademii Nauk, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

26 marca, 11:30 - 13:30,

Economic, financial and legal aspects of Limited Liability Company/Ekonomiczne, finansowe i prawne aspekty spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - wykład w języku angielskim

11.30-12.30 (I część) oraz 12.30- 13.30 (II część)

Miejsce: WSB
Zapisy: 32 295 93 14

Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., Ing. Ladislav Klement, PhD. and Ing. Mgr. Miroslava Tuschlová, PhD.

26 marca, 11:00 - 12:00,

Kabłączki, katorgi, zausznice - średniowieczna biżuteria z zagłębiowskich wykopalisk

Jak przyozdabiały swój strój średniowieczne „Zagłębianki” ? Czy ówcześni mężczyźni nosili biżuterię ? Jakie znaczenie miała forma i kształt noszonej biżuterii oraz surowiec, z którego została wykonana ? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań...

Jak przyozdabiały swój strój średniowieczne „Zagłębianki” ? Czy ówcześni mężczyźni nosili biżuterię ? Jakie znaczenie miała forma i kształt noszonej biżuterii oraz surowiec, z którego została wykonana ? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać podczas wykładu połączonego z prezentacją średniowiecznej biżuterii. Podczas prelekcji zostaną omówione m. in. zabytki pozyskane podczas przedwojennych wykopalisk w Strzemieszycach oraz biżuteria odkryta na stanowisku w Dąbrowie Górniczej – Łośniu gdzie w średniowieczu funkcjonowała huta, w której odbywał się wytop srebra i ołowiu.

Joanna Tokaj

 doktorantka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Adiunkt w Muzeum Miejskim „Sztygarka”, jest członkiem zespołu opracowującego „Skarb hutnika” z Dąbrowy Górniczej – Łośnia. Zajmuje się tematyką związaną z numizmatyką...

 doktorantka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Adiunkt w Muzeum Miejskim „Sztygarka”, jest członkiem zespołu opracowującego „Skarb hutnika” z Dąbrowy Górniczej – Łośnia. Zajmuje się tematyką związaną z numizmatyką średniowieczną, a w szczególności monetami piastowskimi XI – XII w. W obrębie zainteresowań badawczych znajduje się też m. in. średniowieczna biżuteria. Współautorka publikacji na temat wyobrażeń św. Wojciecha na monetach Bolesława Kędzierzawego, autorka oraz współautorka artykułów na temat ikonografii monet, form popularyzacji archeologii.

 

26 marca, 12:00 - 13:00,

Z książką przez wieki

Miejsce: Biblioteka Główna MBP w Dąbrowie Górniczej
Zapisy: 795 180 803, 32 639 03 39 (w godzinach 12.00-15.30)

Krótka historia książki od powstania pisma po książkę współczesną.
Uwaga: zajęcia warsztatowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Jolanta Buczyńska-Pluta

absolwentka filologii polskiej UŚ, pracownik  Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży w Bibliotece Głównej MBP; prowadzi zajęcia literackie, plastyczne, edukacyjne.

absolwentka filologii polskiej UŚ, pracownik  Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży w Bibliotece Głównej MBP; prowadzi zajęcia literackie, plastyczne, edukacyjne.

Agnieszka Lewandowska

absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UŚ, pracownik Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży w Bibliotece Głównej MBP.

absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UŚ, pracownik Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży w Bibliotece Głównej MBP.

26 marca, 14:30 - 15:30,

Przyszłość jest już dziś, tylko nierówno rozłożona -- interfejsy mózg-komputer, technologie asystujące i wolne oprogramowanie

Oparty na formie ronda wykład zaczniemy od klasycznej interpretacji tematu W. Gibsona “The future is already here – it’s just not very evenly distributed”, związanej z technologiami przyszłości. Omówimy interfejsy mózg-komputer oparte o odczyt...

Oparty na formie ronda wykład zaczniemy od klasycznej interpretacji tematu W. Gibsona “The future is already here – it’s just not very evenly distributed”, związanej z technologiami przyszłości. Omówimy interfejsy mózg-komputer oparte o odczyt fal mózgowych (w odróżnieniu od zabawek, odczytujących aktywność mięśni lub ruch gałek ocznych) i kluczową rolę oprogramowania w ich implementacji. Najczęściej wymienianym zastosowaniem tych urządzeń jest zapewnienie komunikacji pacjentom żyjącym w piekle na Ziemi zwanym stanem zamknięcia. Przyjrzymy się dokładniej możliwościom zapewnienia im komunikacji aby powrócić do tematu tych technologii, które dostępne są już dzisiaj, ale nie dla wszystkich, i roli Wolnego Oprogramowania w poprawie tej sytuacji.

Piotr J. Durka

fizyk i neuroinformatyk, w roku 2008 przeprowadził pierwszy w Polsce publiczny pokaz działania interfejsu mózg-komputer (BCI). 4 lata później zaprojektowany przez niego system okazał się najszybszy na targach CeBIT 2012. W roku 2009 stworzył...

fizyk i neuroinformatyk, w roku 2008 przeprowadził pierwszy w Polsce publiczny pokaz działania interfejsu mózg-komputer (BCI). 4 lata później zaprojektowany przez niego system okazał się najszybszy na targach CeBIT 2012. W roku 2009 stworzył w Uniwersytecie Warszawskim pierwsze w świecie studia licencjackie w dziedzinie Neuroinformatyki. W roku 2012 założył firmę BrainTech, aby wprowadzić  na rynek pierwszy w świecie profesjonalny system EEG oparty całkowicie o oprogramowanie na otwartej licencji GPL. W 2013 zaprojektował i zrealizował w PKiN multimedialną wystawę MÓZG. W roku 2014 BrainTech rozpoczął tworzenie otwartego oprogramowania dla niepełnosprawnych o tragicznie ograniczonych możliwościach komunikacji.

26 marca, 14:30 - 15:25,

Projekcja filmowa Kosmos - Planety Pozasłoneczne

Jeszcze 10 lat temu nasza wiedza o planetach okrążających inne niż Słońce gwiazdy ograniczała się do zaledwie kilku obiektów. Światy te nie były w niczym podobne do naszej rodzimej planety. Dzisiaj wiemy, że planety te, okrążając gwiazdy...

Jeszcze 10 lat temu nasza wiedza o planetach okrążających inne niż Słońce gwiazdy ograniczała się do zaledwie kilku obiektów. Światy te nie były w niczym podobne do naszej rodzimej planety. Dzisiaj wiemy, że planety te, okrążając gwiazdy po bliskiej orbicie, rozgrzewają się do ogromnych temperatur, a w ich atmosferach wieją gwałtowne huragany.
Najnowsze sposoby obserwacji dostarczyły jednak dowodów na istnienie planet o masie podobnej do Ziemi. Czy istnieje na nich życie? Czy naukowcy zdołają odnaleźć "drugą Ziemię"?

Dariusz Nelle

Astronom amator, od 45 lat uprawiający astronomię obserwacyjną i astrofotografię, twórca Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki im.St.R. Brzostkiewicza (1997r.) SP-16 oraz Szkolnego  Obserwatorium...

Astronom amator, od 45 lat uprawiający astronomię obserwacyjną i astrofotografię, twórca Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki im.St.R. Brzostkiewicza (1997r.) SP-16 oraz Szkolnego  Obserwatorium Astronomicznego (2003r.) SP-16 ,członek PTMA   pracuje w Szkole Podstawowej Nr16 z Oddziałami Przedszkolnymi im Związku Orła Białego w D.G. Popularyzator astronomii.

26 marca, 15:00 - 16:00,

Pokaz sushi z degustacją

Sushi to połączenie świeżej, surowej  ryby,ugotowanego ryżu i wysuszonych, sprasowanych alg morskich. Kęsy macza się w miseczce z sosem sojowym i dokłada do nich plasterki marynowanego imbiru ( w celu oczyszczenia kubków smakowych) oraz ostry...

Sushi to połączenie świeżej, surowej  ryby,ugotowanego ryżu i wysuszonych, sprasowanych alg morskich. Kęsy macza się w miseczce z sosem sojowym i dokłada do nich plasterki marynowanego imbiru ( w celu oczyszczenia kubków smakowych) oraz ostry chrzan wasabi. Rybę surową możemy również zastąpić  gotowaną, grillowaną lub opiekaną. Ryż do sushi musi mieć odpowiednią konsystencję i lepkość. Sushi to prawdziwa esencja kuchni japońskiej –staranny wybór składników, czyste przygotowanie i prosty ,a zarazem elegancki wygląd. Przyrządzenie dania wymaga sporej wprawy,cierpliwości i umiejętności. Sushi można jeść zarówno palcami jak i pałeczkami .Ważne jest jednak aby zjadać całe kawałki naraz. Do sushi na pewno warto się przekonać. W końcu to jedna z najzdrowszych potraw na świecie.        

Izabela Gil, Marts Bańczyk, Adrian Jurczyk (sushi-master), Grzegorz Grajek (sushi-master)

26 marca, 15:30 - 16:45,

Teleskopowe pokazy Słońca 0,5m teleskopem Cassegraina, oraz w liniach wodoru H-alfa , zwiedzanie obserwatorium

Miejsce: Szkolne Obserwatorium Astronomiczne w Zespole Szkól nr 1 w Dąbrowie Górniczej
Zapisy: 32 295 93 14

Dariusz Nelle

Astronom amator, od 45 lat uprawiający astronomię obserwacyjną i astrofotografię, twórca Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki im.St.R. Brzostkiewicza (1997r.) SP-16 oraz Szkolnego  Obserwatorium...

Astronom amator, od 45 lat uprawiający astronomię obserwacyjną i astrofotografię, twórca Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki im.St.R. Brzostkiewicza (1997r.) SP-16 oraz Szkolnego  Obserwatorium Astronomicznego (2003r.) SP-16 ,członek PTMA   pracuje w Szkole Podstawowej Nr16 z Oddziałami Przedszkolnymi im Związku Orła Białego w D.G. Popularyzator astronomii.

26 marca, 16:00 - 17:00,

Śląska linia Maginota

Fortyfikacje obronne budowane na Śląsku w latach 1933 – 1939 zwana Śląską Linią Maginota, powstały by chronić granicę polsko-niemiecką przed atakiem wojsk hitlerowskich. Obszar warowny ciągnął się  na długości ponad 20 km od Wymysłowa, przez...

Fortyfikacje obronne budowane na Śląsku w latach 1933 – 1939 zwana Śląską Linią Maginota, powstały by chronić granicę polsko-niemiecką przed atakiem wojsk hitlerowskich. Obszar warowny ciągnął się  na długości ponad 20 km od Wymysłowa, przez Łagiewniki, Nowy Bytom po Halembę. Jakie było znaczenie umocnień podczas II Wojny Światowej? Jak potoczyły się walki na terenie obszaru warownego? Gdzie dziś można obejrzeć schrony? Wykład prof. dra hab. Marka Walancika to prawdziwa gratka dla miłośników historii współczesnej, dziejów regionu i militariów.

Marek Walancik, prof. AWSB

Pedagog społeczny, Kierownik Katedry Pedagogiki, Chorzowianin roku 2007. Autor kilkunastu monografii, a w tym autorskich i pod redakcją, kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. 

Pedagog społeczny, Kierownik Katedry Pedagogiki, Chorzowianin roku 2007. Autor kilkunastu monografii, a w tym autorskich i pod redakcją, kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. 

26 marca, 17:00 - 17:30,

Niebo nad Dąbrową

Obserwacja nieba to spore wyzwanie dla osoby początkującej. Początkujący jednak często nie jest w stanie prawie nic znaleźć na niebie. Księżyc jest dość oczywistym, pierwszym obiektem w zakresie zainteresowania początkującego obserwatora.  Dość...

Obserwacja nieba to spore wyzwanie dla osoby początkującej. Początkujący jednak często nie jest w stanie prawie nic znaleźć na niebie. Księżyc jest dość oczywistym, pierwszym obiektem w zakresie zainteresowania początkującego obserwatora.  Dość prostymi obiektami są najjaśniejsze planety: Jowisz, Saturn, Wenus, Mars. Wynika to z ich zazwyczaj dużej jasności. Jeśli coś świeci bardzo jasno, to istnieje wielka szansa, że jest to planeta. Jak jednak pójść dalej i znaleźć inne, trudniejsze obiekty gwiaździstego nieba? Zapraszamy na spotkanie do Szkolnego Obserwatorium Astronomicznego w Dąbrowie Górnicze, podczas którego zostaną omówione najciekawsze obiekty widoczne na niebie.

Dariusz Nelle

Astronom amator, od 45 lat uprawiający astronomię obserwacyjną i astrofotografię, twórca Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki im.St.R. Brzostkiewicza (1997r.) SP-16 oraz Szkolnego  Obserwatorium...

Astronom amator, od 45 lat uprawiający astronomię obserwacyjną i astrofotografię, twórca Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki im.St.R. Brzostkiewicza (1997r.) SP-16 oraz Szkolnego  Obserwatorium Astronomicznego (2003r.) SP-16 ,członek PTMA   pracuje w Szkole Podstawowej Nr16 z Oddziałami Przedszkolnymi im Związku Orła Białego w D.G. Popularyzator astronomii.

26 marca, 17:35 - 18:10,

Mój Pierwszy Teleskop - prezentacja

Wybór pierwszego teleskopu to zadanie niełatwe. Zwłaszcza, że ma „doskonałego” teleskopu, każda konstrukcja lepiej sprawdza się w innych warunkach. Aby wybrać dobrze, trzeba wiedzieć, czego się oczekuje. Całkowity brak wiedzy o optyce, działaniu teleskopu, technikach obserwacyjnych powodują, że można dokonać złego wyboru. Podczas prezentacji uczestnicy dowiedzą się,  czym się kierować przy zakupie swojego pierwszego teleskopu.

Dariusz Nelle

Astronom amator, od 45 lat uprawiający astronomię obserwacyjną i astrofotografię, twórca Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki im.St.R. Brzostkiewicza (1997r.) SP-16 oraz Szkolnego  Obserwatorium...

Astronom amator, od 45 lat uprawiający astronomię obserwacyjną i astrofotografię, twórca Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki im.St.R. Brzostkiewicza (1997r.) SP-16 oraz Szkolnego  Obserwatorium Astronomicznego (2003r.) SP-16 ,członek PTMA   pracuje w Szkole Podstawowej Nr16 z Oddziałami Przedszkolnymi im Związku Orła Białego w D.G. Popularyzator astronomii.

26 marca, 18:15 - 18:35,

Zakręcone Niebo - prezentacja dla dzieci

Kiedy wieczorem spoglądamy w niebo możemy dostrzec dużo migoczących gwiazd. Jedne z nich świecą jaśniej, inne są trochę bledsze. Już dawno temu ludzie zauważyli, że w wielu miejscach układy jasnych gwiazd położonych blisko siebie tworzą kształty...

Kiedy wieczorem spoglądamy w niebo możemy dostrzec dużo migoczących gwiazd. Jedne z nich świecą jaśniej, inne są trochę bledsze. Już dawno temu ludzie zauważyli, że w wielu miejscach układy jasnych gwiazd położonych blisko siebie tworzą kształty przypominające różne rzeczy. Czy wiecie, jak takie układy gwiazd się nazywają? Podczas specjalnej prezentacji dla dzieci w Szkolnym Obserwatorium Astronomicznym w Dąbrowie Górniczej uczestnicy poczują się jak prawdziwi astronomowie, czyli naukowcy, którzy obserwują niebo oraz badają obiekty znajdujące się bardzo daleko od Ziemi, takie jak gwiazdy, mgławice czy galaktyki.

 

Dariusz Nelle

Astronom amator, od 45 lat uprawiający astronomię obserwacyjną i astrofotografię, twórca Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki im.St.R. Brzostkiewicza (1997r.) SP-16 oraz Szkolnego  Obserwatorium...

Astronom amator, od 45 lat uprawiający astronomię obserwacyjną i astrofotografię, twórca Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki im.St.R. Brzostkiewicza (1997r.) SP-16 oraz Szkolnego  Obserwatorium Astronomicznego (2003r.) SP-16 ,członek PTMA   pracuje w Szkole Podstawowej Nr16 z Oddziałami Przedszkolnymi im Związku Orła Białego w D.G. Popularyzator astronomii.

26 marca, 18:45 - 20:30,

Pokazy Nieba

Jako pojęcie astronomiczne niebo określane jest mianem sfery niebieskiej. Jest to umowne sklepienie, na którym Słońce, Księżyc, planety i gwiazdy przemieszczają się. Sfera niebieska podzielona jest na obszary zwane konstelacjami.
Podczas pokazu uczestnicy zapoznają się z najciekawszymi obiektami, które występują na niebie.

Dariusz Nelle

Astronom amator, od 45 lat uprawiający astronomię obserwacyjną i astrofotografię, twórca Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki im.St.R. Brzostkiewicza (1997r.) SP-16 oraz Szkolnego  Obserwatorium...

Astronom amator, od 45 lat uprawiający astronomię obserwacyjną i astrofotografię, twórca Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki im.St.R. Brzostkiewicza (1997r.) SP-16 oraz Szkolnego  Obserwatorium Astronomicznego (2003r.) SP-16 ,członek PTMA   pracuje w Szkole Podstawowej Nr16 z Oddziałami Przedszkolnymi im Związku Orła Białego w D.G. Popularyzator astronomii.

27 marca, 10:00 - 11:00,

Czy rzeczywiście coś nam grozi? – mój (nie) bezpieczny cyfrowy świat

W ramach prezentacji zostaną przedstawione najczęstsze zagrożenia jakie pojawiają się dla systemów i urządzeń jakimi na co dzień się posługujemy. Omówione zostaną najpopularniejsze ataki na systemy, tożsamość internaty i urządzenia z którymi się spotykamy. Wykład zostanie wzbogacony demonstracjami pokazującymi omawiane tematy umożliwiającymi zrozumienie zagrożeń występujących dla obecnych środowisk IT.

Marek Pyka

Wykładowca na studiach podyplomowych Data Scientist - Big Data i systemy zaawansowanej analizy danych w Akademii WSB. Microsoft Cloud Solutions Architect Advanced Analytics and Artificial Intelligence. Pełni funkcje...

Wykładowca na studiach podyplomowych Data Scientist - Big Data i systemy zaawansowanej analizy danych w Akademii WSB. Microsoft Cloud Solutions Architect Advanced Analytics and Artificial Intelligence. Pełni funkcje administratora i architekta bezpieczeństwa systemów IT w środowiskach chmurowych, wykładowcy akademickiego i trenera technologii IT. Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych. Pięciokrotnie nagrodzony tytułem Microsoft Most Valuable Professional (MVP) w kategorii Cloud and Datacenter Management. Współpracuje z międzynarodowymi zespołami Microsoft, wspierając największe polskie i zagraniczne organizacje w zakresie cyfrowej transformacji środowisk IT oraz realizacji projektów data science  w procesach biznesowych.

27 marca, 11:00 - 12:00,

W podróży do Ziemi Świętej - Izrael, Palestyna

Izrael wraz z częścią Jordanii i Egiptu tworzy Ziemię Świętą, na której rozwijały się trzy wielkie religie monoteistyczne. Żyda wzrastającego w Nowym Jorku, chrześcijanina w Lizbonie czy muzułmanina w Dżakarcie, choć ich dzieciństwo wyglądało...

Izrael wraz z częścią Jordanii i Egiptu tworzy Ziemię Świętą, na której rozwijały się trzy wielkie religie monoteistyczne. Żyda wzrastającego w Nowym Jorku, chrześcijanina w Lizbonie czy muzułmanina w Dżakarcie, choć ich dzieciństwo wyglądało zupełnie inaczej, łączy to, że każdy z nich zna takie imiona jak Abraham i Mojżesz oraz że słyszał o Jerozolimie i Ziemi Świętej.

Wpływ, jaki to wąskie pasmo ziemi miało na kulturę świata przez około 2000 lat, był niewspółmierny do jego realnych rozmiarów. Tradycja głosi, że w Jerozolimie Salomon zbudował Pierwszą Świątynię, w której umieścił Arkę Przymierza, że tutaj ukrzyżowany i złożony do grobu został Jezus Chrystus, a prorok Mahomet odwiedził ją w czasie swej nocnej podróży. Zapraszamy w niezwykłą podróż do Ziemi Świętej.

Łukasz Kuśpiel - historyk sztuki, pracownik Muzeum Miejskiego „Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej; doktorant Uniwersytetu Pedagogicznego.

27 marca, 11:30 - 12:30,

Tajwan - kierunek XXII wiek

Jak to się stało, że mieszkańcy górzystej wyspy położonej na Oceanie Spokojnym,  zajmujący się głównie uprawą roli, w ciągu kilku dziesięcioleci dokonali prawdziwie tygrysiego skoku, przekształcając gospodarkę Tajwanu w liczącego się na świecie...

Jak to się stało, że mieszkańcy górzystej wyspy położonej na Oceanie Spokojnym,  zajmujący się głównie uprawą roli, w ciągu kilku dziesięcioleci dokonali prawdziwie tygrysiego skoku, przekształcając gospodarkę Tajwanu w liczącego się na świecie potentata przemysłu i usług? Jaki udział w tym sukcesie miał rząd Republiki Chińskiej na Tajwanie? Jak buduje się supernowoczesną gospodarkę, która może stać się przykładem dla krajów pogrążonych w recesji i walczących z kryzysem? Warto przyjrzeć się azjatyckiemu potentatowi, tym bardziej, że zdaniem analityków ekonomicznych, Tajwańczycy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.

Piotr Ostaszewski

politolog, amerykanista, Prorektor ds. dydaktyki i studentów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wykładowca w Katedrze Finansów i Gospodarki Światowej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

politolog, amerykanista, Prorektor ds. dydaktyki i studentów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wykładowca w Katedrze Finansów i Gospodarki Światowej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

27 marca, 12:00 - 13:00,

Dziecko co Ty do mnie mówisz? ! czyli slang młodzieżowy.

Miejsce: Biblioteka Główna MBP w Dąbrowie Górniczej
Zapisy: 795 180 803, 32 639 03 39 (w godzinach 12.00-15.30)

Anna Oleksiak
Droga slangu młodzieżowego w mowie potocznej, piosence, literaturze. Interpretacja słów slangu młodzieżowego. Tworzenie najnowszej wersji „Słownika gwary młodzieżowej”. Interpretacja tekstów piosenek.

Uwaga: Zajęcia warsztatowe dla uczniów gimnazjum i liceum.

27 marca, 13:00 - 14:00,

Czym zainteresować mogą aktualne kierunki badań w dziedzinie fizjoterapii?

W trakcie wykładu w pierwszej kolejności przybliżone zostaną podstawowe zasady kierujące podejściem naukowym w poznawaniu rzeczywistości. W następnej kolejności pojawią się informacje o aktualnym, dominującym obrazie  fizjoterapii w świadomości...

W trakcie wykładu w pierwszej kolejności przybliżone zostaną podstawowe zasady kierujące podejściem naukowym w poznawaniu rzeczywistości. W następnej kolejności pojawią się informacje o aktualnym, dominującym obrazie  fizjoterapii w świadomości społecznej. Przedstawiona zostanie polaryzacja podejść do badań naukowych w tej dziedzinie, z jednej strony determinowana potrzebami klinicznymi, z drugiej rygorystycznymi wymogami procesu naukowego. W końcu nakreślona zostanie aktualna "mapa" kierunków badawczych realizowanych w ramach, lub w zawiązku (bliższym lub dalszym) z fizjoterapią. Poruszana będzie problematyka zawiązana z funkcjonowaniem układu nerwowego, sterowaniem ruchem organizmu człowieka, analizą ruchu, bólem i jego oddziaływaniem na układ kontroli sensomotorycznej oraz możliwościami prowadzenia badań molekularnych w fizjoterapii, wszystko poparte odpowiednimi przykładami.

W końcu nakreślona zostanie aktualna "mapa" kierunków badawczych realizowanych w ramach, lub w zawiązku (bliższym lub dalszym) z fizjoterapią. Poruszana będzie problematyka zawiązana z funkcjonowaniem układu nerwowego, sterowaniem ruchem organizmu człowieka, analizą ruchu, bólem i jego oddziaływaniem na układ kontroli sensomotorycznej oraz możliwościami prowadzenia badań molekularnych w fizjoterapii, wszystko poparte odpowiednimi przykładami.

prof. nadzw. dr hab. Rafał Gnat

wykładowca w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Tytuł zawodowy magistra fizjoterapii uzyskał w roku 1998. Stopnie naukowe w tej samej dyscyplinie zdobył w latach 2005 (dr) i 2011 (dr...

wykładowca w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Tytuł zawodowy magistra fizjoterapii uzyskał w roku 1998. Stopnie naukowe w tej samej dyscyplinie zdobył w latach 2005 (dr) i 2011 (dr hab.). W ramach pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia z terapii manualnej i biomechaniki. W działalności naukowej jego zainteresowania koncentrują się wokół problematyki dotyczącej przystosowań organizmu człowieka do funkcjonowania poddawanego nieprzerwanemu wpływowi siły ciążenia, konsekwencji ekspozycji na nieważkość i możliwości ich minimalizacji, działania systemu kontroli sensomotorycznej w warunkach fizjologicznych i patologicznych. Badania prowadzi głównie w kierowanym przez siebie Laboratorium Analizy Ruchu przy AWF w Katowicach oraz innych, lokalnych ośrodkach naukowych.

27 marca, 13:00 - 14:30,

Warsztaty artystyczne dla dorosłych. Filcowanie krok po kroku.

Miejsce: Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, Sala Plastyczna i Ceramiczna
Zapisy: 32 2625461

Iwona Wilk

ukończyła Akademię Sztuk Pieknych w Krakowie, Wydział  Grafiki w Katowicach,  Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej.

ukończyła Akademię Sztuk Pieknych w Krakowie, Wydział  Grafiki w Katowicach,  Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej.

27 marca, 13:00 - 14:30,

Warsztaty szklarskie

Warsztaty będą polegały na  zapoznaniu z metodą realizacji małych zawieszek ze szkła techniką fusingu lub dekorowania prac farbami do witrażu, oraz tworzenia na nich mozaiki.

Joanna Słoń

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Pracownik  Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Pracownik  Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej.

27 marca, 13:00 - 14:30,

Warsztaty multimedialne dla młodzieży

Miejsce: Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, Sala Grafiki Komputerowej
Zapisy: 32 2625461

Dariusz Kostecki

 ukończył Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Artystyczny, prowadzi w MOPT Grafikę i Animację Komputerową i Fotograię dla dzieci i młodzieży

 ukończył Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Artystyczny, prowadzi w MOPT Grafikę i Animację Komputerową i Fotograię dla dzieci i młodzieży

27 marca, 14:30 - 15:30,

Blues jako poezja. Wykład z ilustracją muzyczną w wykonaniu KoGo Blues duet: Jerzy Kossek, vocal i Marek Gorlitz gitary

Wszyscy kojarzymy blues jako gatunek muzyczny ale czy wiecie, że blues to także poezja, gatunek literacki. Jak powstał? jakie są jego korzenie?  czym różni się od bluesa z Delty Mississippi? O czym śpiewają bluesowi artyści.

O tym wszystkim i wielu innych interesujących faktach z historii gatunku, który dał początek jazzowi, rock and rollowi i dzisiejszemu hip-hopowi dowiemy się z wykładu dra Jerzego Kossek.

Marek Görlitz

gitarzysta, kompozytor, występował z wybitnymi artystami sceny polskiej, takimi jak Roman Pazur Wojciechowski, Magda Piskorczyk, Jan Gałach,Joanna Pilarska, Andrzej Rybiński, Stachursky i innni.Koncertował w wielu krajach,od Ukrainy...

gitarzysta, kompozytor, występował z wybitnymi artystami sceny polskiej, takimi jak Roman Pazur Wojciechowski, Magda Piskorczyk, Jan Gałach,Joanna Pilarska, Andrzej Rybiński, Stachursky i innni.Koncertował w wielu krajach,od Ukrainy po Meksyk.Wziął udział w nagraniu ponad 40 płyt

28 marca, 09:00 - 10:00,

Rymowanie to nie trudne zadanie

Miejsce: Biblioteka Główna MBP w Dąbrowie Górniczej
Zapisy: 795 180 803, 32 639 03 39 (w godzinach 12.00-15.30)

Zabawy z rymami poznawanie rymów oraz tworzenie własnych rymowanych historyjek i wierszy.
Uwaga: Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas 3-5 szkoły podstawowej.

Agnieszka Lewandowska

absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UŚ, pracownik Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży w Bibliotece Głównej MBP.

absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UŚ, pracownik Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży w Bibliotece Głównej MBP.

28 marca, 09:00 - 10:30,

Siła wyobraźni – lekcja literacka

Miejsce: Biblioteka Główna MBP w Dąbrowie Górniczej
Zapisy: 795 180 803, 32 639 03 39 (w godzinach 12.00-15.30)

Zajęcia o twórczym pisaniu. Co robić gdy natchnienie męczy? Kreatywne pisanie, ćwiczenia, zabawy językowe. Kalambury i pantomima, scenki do odgrywania, zabawy mające na celu pobudzanie wyobraźni.

Jolanta Buczyńska-Pluta

absolwentka filologii polskiej UŚ, pracownik  Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży w Bibliotece Głównej MBP; prowadzi zajęcia literackie, plastyczne, edukacyjne.

absolwentka filologii polskiej UŚ, pracownik  Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży w Bibliotece Głównej MBP; prowadzi zajęcia literackie, plastyczne, edukacyjne.

28 marca, 10:00 - 11:00,

Terroryzm samobójczy - zmorą współczesnego świata

W konfliktach we współczesnym świecie najczęściej walczą ze sobą państwa (także organizacje międzynarodowe, sojusze wojskowe) z organizacjami polityczno-terrorystyczno-kryminalne o różnorodnych podstawach ideologicznych. Z uwagi na rażące...

W konfliktach we współczesnym świecie najczęściej walczą ze sobą państwa (także organizacje międzynarodowe, sojusze wojskowe) z organizacjami polityczno-terrorystyczno-kryminalne o różnorodnych podstawach ideologicznych. Z uwagi na rażące dysproporcje w posiadaniu środków walki ci ostatni stosują różnorodne taktyki, a wśród dominuje terroryzm, a zwłaszcza jego szczególna odmiana nazywana samobójczym. Czy to jest tylko pewien fenomen czy ogromne zagrożenie cywilizacyjne? Czym się charakteryzuje? Skąd biorą się ludzie gotowi się zabić by tylko przeprowadzić zamach? Co nimi kieruje? Czy naprawdę są tak niebezpieczni? Czy Polska jako aktywny członek UE, NATO i Koalicji Przeciwterrorystycznej w Iraku i Afganistanie może czuć się zagrożona?

Maciej Zimny

były zawody oficer 6 Brygady Powietrznodesantowej i Jednostki Specjalnej GROM, obecnie pracownik Centrum Operacji Specjalnych. Uczestnik wielu wojskowych misji międzynarodowych. Autor wielu publikacji o tematyce wojskowej i książki „Terroryzm...

były zawody oficer 6 Brygady Powietrznodesantowej i Jednostki Specjalnej GROM, obecnie pracownik Centrum Operacji Specjalnych. Uczestnik wielu wojskowych misji międzynarodowych. Autor wielu publikacji o tematyce wojskowej i książki „Terroryzm Samobójczy”.

28 marca, 12:00 - 13:30,

Małżeństwo (nie)doskonałe? O przyszłości współpracy uczelni i biznesu – debata panelowa

Co to znaczy odpowiadać na potrzeby rynku pracy? Jak pracodawcy mogą włączyć się w kształcenie, a uczelnie dowiedzieć się, kogo poszukują firmy? Czy uczelnia akademicka, może z sukcesem rozwijać programy kształcenia zgodne z aktualną praktyką...

Co to znaczy odpowiadać na potrzeby rynku pracy? Jak pracodawcy mogą włączyć się w kształcenie, a uczelnie dowiedzieć się, kogo poszukują firmy? Czy uczelnia akademicka, może z sukcesem rozwijać programy kształcenia zgodne z aktualną praktyką zawodową? W jaki sposób zachęcić praktyków biznesu do współpracy ze środowiskiem nauki? Jakie korzyści z tej kooperacji wyniosą studenci? Co zyska nauka? Jak współpraca wpłynie na rozwój sektora biznesowego? Zapraszamy do debaty o przyszłości i kierunkach zmian kształcenia wyższego w kontekście  potrzeb rynku pracy.

prof. zw. dr hab. Eugeniusz Gatnar

Członek Rady Polityki Pieniężnej, Członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN oraz Członek Rad Programowych czasopism: „Bank i Kredyt”, „Bezpieczny Bank” i „Gazeta Bankowa”. Autor 170 prac naukowych, w tym...

Członek Rady Polityki Pieniężnej, Członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN oraz Członek Rad Programowych czasopism: „Bank i Kredyt”, „Bezpieczny Bank” i „Gazeta Bankowa”. Autor 170 prac naukowych, w tym 7 monografii i podręczników. Odbył staże naukowe w Ecole Superieure de Commerce w Tuluzie, University of Strathclyde w Glasgow, University of Cambridge. Obecnie kieruje Katedrą Analiz Gospodarczych i Finansowych w Kolegium Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Był m.in.: doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego (2007-2010), a następnie członkiem Zarządu NBP (2010-2016).

Marcin Lis

prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem  Akademii WSB. Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych na kierunkach: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy...

prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem  Akademii WSB. Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych na kierunkach: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Executive MBA dla branży wodociągowej, MBA w placówkach ochrony zdrowia, Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA, Menedżer jakości, Zarządzanie projektami, HR Business Partner. Doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Przewodniczący Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Przemysłu 4.0 działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach,  Wiceprezes Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Prezes Delegatury RIG w Dąbrowie Górniczej.

Krzysztof Malik

Prorektor ds. współpracy i rozwoju Politechniki Opolskiej; polski ekonomista, specjalizujący się w ekonomii środowiska, gospodarce regionalnej, mikroekonomii, teorii ekonomii, zarządzaniu ekologicznym. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, w tym...

Prorektor ds. współpracy i rozwoju Politechniki Opolskiej; polski ekonomista, specjalizujący się w ekonomii środowiska, gospodarce regionalnej, mikroekonomii, teorii ekonomii, zarządzaniu ekologicznym. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, w tym jej Prezydium oraz Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju;

red. Roman Młodkowski

polski dziennikarz, redaktor naczelny i twórca TVN CNBC, były dyrektor działu serwisów biznesowych TVN. Studiował teatrologię i prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją karierę zaczął...

polski dziennikarz, redaktor naczelny i twórca TVN CNBC, były dyrektor działu serwisów biznesowych TVN. Studiował teatrologię i prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją karierę zaczął na początku lat 90. pracując w radiu RMF FM kolejno jako depeszowiec, prezentując Fakty RMF FM i współtworząc magazyn Radio, Muzyka, Fakty. Od 1996 roku prowadził programy informacyjne w Telewizji Wisła w Krakowie. W 1997 rozpoczął pracę w TVN, najpierw pracował jako reporter krajowy, później producent informacji zagranicznych. Od września 1998 roku był autorem magazynu Fakty, ludzie, pieniądze w TVN. Był też współautorem i współprowadzącym weekendowych wydań Faktów TVN. Odznaczony Odznaką Honorową "Bene Merito" (2012);

Rafał Rębilas

prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą AWSB. Ekonomista, specjalista w zakresie produktów rynku finansowego, praktyk. W latach 2001 – 2011 zarządzający sprzedażowymi strukturami organizacyjnymi instytucji finansowych (Grupa Getin Holding SA, PKO...

prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą AWSB. Ekonomista, specjalista w zakresie produktów rynku finansowego, praktyk. W latach 2001 – 2011 zarządzający sprzedażowymi strukturami organizacyjnymi instytucji finansowych (Grupa Getin Holding SA, PKO BP SA, Bank Zachodni WBK SA). Stażysta w Dresdner Bank Luxembourg SA, Global Finance Departament w Luksemburgu. Asesor wewnętrzny w procesie rekrutacji i przygotowania kadry menadżerskiej instytucji finansowych, mentor.

 

prof. zw dr hab. Maria Sierpińska

Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie; Związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Aktualnie Członek Polskiej Akademii Umiejętności oraz Członek Polskiej Akademii Nauk. Swoje...

Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie; Związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Aktualnie Członek Polskiej Akademii Umiejętności oraz Członek Polskiej Akademii Nauk. Swoje zainteresowanie naukowe koncentruje w trzech obszarach: zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy działalności przedsiębiorstw, wykorzystania narzędzi controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem;

Marek Zuber

Polskim ekonomista, analityk rynków finansowych, ekspert i doradca finansowym. W 2005 roku został szefem doradców ekonomicznych premiera RP Kazimierza Marcinkiewicza. Felietonista dziennika Parkiet, tygodnika Wprost,...

Polskim ekonomista, analityk rynków finansowych, ekspert i doradca finansowym. W 2005 roku został szefem doradców ekonomicznych premiera RP Kazimierza Marcinkiewicza. Felietonista dziennika Parkiet, tygodnika Wprost, Tok FM, Super Expressu, Faktu, Gazety Wyborczej, serwisu bankier.pl oraz stały ekspert Polskiego Radia, TV Republika, TVN CNBC. Zajmuje się doradztwem inwestycyjnym, prowadzi szkolenia. Laureat nagrody „Doradcy Politycznego Roku 2006”.

Marek Zychla

Prezes Zarządu Lewiatan - Śląski Związek Pracodawców Prywatnych.

Prezes Zarządu Lewiatan - Śląski Związek Pracodawców Prywatnych.

28 marca, 11:00 - 12:00,

Dzika przyroda Tanzanii

Jambo w języku suahili oznacza „witaj!”, a Tanzania jest doskonałym miejscem, aby rozpocząć swoją przygodę z dziką przyrodą wschodniej Afryki i złapać bakcyla afrykańskich wypraw przyrodniczych. Tutaj można na własne oczy poznać  krajobrazy...

Jambo w języku suahili oznacza „witaj!”, a Tanzania jest doskonałym miejscem, aby rozpocząć swoją przygodę z dziką przyrodą wschodniej Afryki i złapać bakcyla afrykańskich wypraw przyrodniczych. Tutaj można na własne oczy poznać  krajobrazy i dzikie zwierzęta, o który każdy z nas marzył czytając powieść „W pustyni i w puszczy”. Olbrzymie baobaby, paskowane zebry, groźne lwy i cętkowane żyrafy, które w dzieciństwie powodowały wypieki na naszych twarzach w czasie lektury książki, są teraz na wyciągniecie ręki. Słynny obszar chroniony Serengeti, będący największym parkiem narodowym Afryki i schronieniem dla wielomilionowych stad migrujących antylop i zebr oraz tzw. wielkiej piątki czy znane stanowisko archeologiczne w wąwozie Oludavi to tylko przedsmak tego co możesz przeżyć w czasie afrykańskiego safari w Tanzanii podczas spotkania z niezwykłym podróżnikiem – Łukaszem Kuśpielem.

Łukasz Kuśpiel - historyk sztuki, pracownik Muzeum Miejskiego „Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej; doktorant Uniwersytetu Pedagogicznego.

28 marca, 11:45 - 12:45,

Wszechświat daleko i blisko, czyli wyzwania współczesnej kosmologii

Na co dzień Ziemia wydaje się nam całym światem. Tymczasem jest tylko niewielką planetą, towarzyszącą jednej miliardów podobnych gwiazd, składających się na naszą Galaktykę – Drogę Mleczną. Sama Droga Mleczna jest zaś tylko jedną z wielu...

Na co dzień Ziemia wydaje się nam całym światem. Tymczasem jest tylko niewielką planetą, towarzyszącą jednej miliardów podobnych gwiazd, składających się na naszą Galaktykę – Drogę Mleczną. Sama Droga Mleczna jest zaś tylko jedną z wielu galaktyk, tworzącą podobną do piany albo gąbki trójwymiarową sieć - wielkoskalową strukturę Wszechświata. Skąd ta sieć się wzięła? Jak się zmieniała? Jaką rolę odegrała w historii Wszechświata ciemna materia i ciemna energia? Badania, prowadzone w ciągu ostatnich lat, pozwoliły nam zajrzeć w głąb Wszechświata dalej, niż kiedykolwiek wcześniej – ale też  ujawniły nowe problemy i zagadki. Uczestnicy dowiedzą się, jak wygląda Wszechświat i jego historia z punktu widzenia współczesnej kosmologii obserwacyjnej, a także o tym, w jaki sposób dalej próbujemy go “odkrywać”.

Agnieszka Pollo

astrofizyk, pracuje w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Warszawie. Zajmuje się kosmologią obserwacyjną – badaniami galaktyk, struktur, jakie te galaktyki tworzą i ewolucji...

astrofizyk, pracuje w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Warszawie. Zajmuje się kosmologią obserwacyjną – badaniami galaktyk, struktur, jakie te galaktyki tworzą i ewolucji Wszechświata. Kieruje m.in. polską komórką projektu VIPERS.

28 marca, 13:30 - 14:30,

Muzyka w reklamie – Reklama w mózgu

Muzyka ma na nas ogromny wpływ – to dzięki niej przebiegamy te parę kilometrów więcej, relaksujemy się po ciężkim dniu czy sięgamy po nową markę piwa. Ten ogromny potencjał wykorzystywany jest  również w reklamach, ale czy są one przez...

Muzyka ma na nas ogromny wpływ – to dzięki niej przebiegamy te parę kilometrów więcej, relaksujemy się po ciężkim dniu czy sięgamy po nową markę piwa. Ten ogromny potencjał wykorzystywany jest  również w reklamach, ale czy są one przez to bardziej skuteczne?  Na to i wiele innych pytań odpowiedzieć może consumer neuroscience – dziedzina badań wykorzystująca najnowocześniejsze odkrycia psychologii, fizjologii i neurobiologii.

Podczas wykładu oprócz przełomowych teorii, przedstawione zostaną także case studies, dzięki którym dowiemy się jak do reklamy dodać włoskiego charakteru oraz dlaczego James Bond wybrał nie tę dziewczynę.

Bartek Jurkowski

psycholog, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz University of Kent w Wielkiej Brytanii.  Specjalista do spraw badań consumer neuroscience w NEUROHM – firmie opracowującej innowacyjne metody badawcze i licencjonujej...

psycholog, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz University of Kent w Wielkiej Brytanii.  Specjalista do spraw badań consumer neuroscience w NEUROHM – firmie opracowującej innowacyjne metody badawcze i licencjonujej je w ponad 20 państwach świata m.in. w USA, Japonii, Chinach i Brazylii. Przeprowadza krajowe i międzynarodowe projekty dla globalnych marek; głównym obszarem jego zainteresowań jest wykorzystanie neuronauki w badaniach User Experience oraz dopasowywanie muzyki do reklam i komunikacji marketingowej.

 

28 marca, 14:30 - 15:25,

Projekcja filmowa Kosmos - Droga Mleczna

Miejsce: Szkolne Obserwatorium Astronomiczne w Zespole Szkól nr 1 w Dąbrowie Górniczej
Zapisy: 32 295 93 14

Dariusz Nelle

Astronom amator, od 45 lat uprawiający astronomię obserwacyjną i astrofotografię, twórca Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki im.St.R. Brzostkiewicza (1997r.) SP-16 oraz Szkolnego  Obserwatorium...

Astronom amator, od 45 lat uprawiający astronomię obserwacyjną i astrofotografię, twórca Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki im.St.R. Brzostkiewicza (1997r.) SP-16 oraz Szkolnego  Obserwatorium Astronomicznego (2003r.) SP-16 ,członek PTMA   pracuje w Szkole Podstawowej Nr16 z Oddziałami Przedszkolnymi im Związku Orła Białego w D.G. Popularyzator astronomii.

28 marca, 15:00 - 18:00,

Sztuka prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Sztuka prezentacji jest z nami na co dzień i podczas wielu życiowych sytuacji. Doskonale o tym wiedzą Ci, którzy prezentowali się podczas rozmowy kwalifikacyjnej przyszłemu pracodawcy. Dzięki szkoleniu dowiesz się jak: skutecznie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, twój wygląd i zachowanie jest odbierane przez innych, wpływać na to, co sądzą o Tobie inni.

Magdalena Kraczla

doktor psychologii, specjalista w zakresie psychologii biznesu, adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, psycholog biznesu w SMG/KRC Poland HR, wykładowca studiów podyplomowych i MBA.  Doświadczenie zawodowe zdobywała jako...

doktor psychologii, specjalista w zakresie psychologii biznesu, adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, psycholog biznesu w SMG/KRC Poland HR, wykładowca studiów podyplomowych i MBA.  Doświadczenie zawodowe zdobywała jako konsultant w firmach doradztwa personalnego, trener wewnętrzny oraz dyrektor personalny, a także wykładowca na wielu wyższych uczelniach. Zajmuje się tematyką zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla firm z zakresu wdrażania i usprawniania systemów Human Resources (HR) oraz coachingiem indywidualnym dla menedżerów. Realizuje treningi z obszaru psychologii menedżerskiej, zajmuje się diagnostyką stresu zawodowego i wypalenia zawodowego oraz diagnozą osobistego potencjału. 

28 marca, 15:00 - 17:00,

Polskie rytmy taneczne źródłem znaczenia i roli w budowie nowoczesnego modelu edukacji kulturowej

Polskie tańce narodowe dały początek nie tylko polskiej scenie narodowej, ale stały się również znakiem rozpoznawczym polskości i społeczeństwa polskiego w świadomości całej muzycznej Europy. Spopularyzowane, rozwijane, stylizowane nabierały...

Polskie tańce narodowe dały początek nie tylko polskiej scenie narodowej, ale stały się również znakiem rozpoznawczym polskości i społeczeństwa polskiego w świadomości całej muzycznej Europy. Spopularyzowane, rozwijane, stylizowane nabierały kunsztownej oprawy i formy, wracając na polskie i europejskie salony już jako uznane formy taneczne.
Dzięki wielu polskim kompozytorom doskonalone i pielęgnowane stały się wzorem i celem twórczym. Dość często sięgano po ich strukturę muzyczną ze względu na specyficzny, unikatowy charakter i styl. Zachwycająca prostota i oryginalność dały początek krystalizacji nowego waloru polskiej kultury narodowej. Przepełnione wyrazem duchowym i emocjonalnym, uporządkowane przez rytm i melodię, wyrażają nas, Polaków, a zarazem wzbogacają uniwersalny język ruchu.

Zofia Czechlewska

absolwentka Studiów II st. Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka  Chopina w Warszawie na kierunku – taniec (specjalność  choreografia i teoria tańca). Ukończyła Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na kierunku Edukacja...

absolwentka Studiów II st. Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka  Chopina w Warszawie na kierunku – taniec (specjalność  choreografia i teoria tańca). Ukończyła Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej w specjalności Choreografia i Techniki Tańca (studia I st.). W 1985 roku złożyła egzamin weryfikacyjny dla zawodowych tancerzy przed Państwową Komisją Egzaminacyjną przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. Tancerka – solistka, pedagog, choreograf, wieloletni asystent kierownika baletu w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk" (od 2009 zastępca kierownika baletu). Pedagog ruchu scenicznego artystów chóru. W latach 2006 – 2011 pedagog tańców narodowych i ludowych przy Śląskim Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie oraz całorocznych warsztatów odbywających się w Koszęcinie siedzibie ZPiT „Śląsk". Kierownik artystyczny Letniej Szkoły Artystycznej przy Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk" w latach 2009 – 2011 oraz pedagog warsztatów Polskich Tańców Ludowych i Narodowych. Autorka choreografii i opracowań dla Zespołu „Śląsk". Obecnie choreograf i pedagog Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca Katowice przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jej działalność uhonorowana została m.in. „Srebrnym Krzyżem Zasługi" nadawanym przez Prezydenta RP, a także odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej", „Zasłużony Działacz Kultury" nadawanymi  przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz  „Złotą odznaką - Zasłużony dla woj. śląskiego" i „Zasłużony dla rozwoju woj. częstochowskiego".

28 marca, 15:30 - 16:45,

Teleskopowe pokazy Słońca 0,5m teleskopem Cassegraina, oraz w liniach wodoru H-alfa, zwiedzanie obserwatorium

Miejsce: Szkolne Obserwatorium Astronomiczne w Zespole Szkól nr 1 w Dąbrowie Górniczej
Zapisy: 32 295 93 14

Dariusz Nelle

Astronom amator, od 45 lat uprawiający astronomię obserwacyjną i astrofotografię, twórca Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki im.St.R. Brzostkiewicza (1997r.) SP-16 oraz Szkolnego  Obserwatorium...

Astronom amator, od 45 lat uprawiający astronomię obserwacyjną i astrofotografię, twórca Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki im.St.R. Brzostkiewicza (1997r.) SP-16 oraz Szkolnego  Obserwatorium Astronomicznego (2003r.) SP-16 ,członek PTMA   pracuje w Szkole Podstawowej Nr16 z Oddziałami Przedszkolnymi im Związku Orła Białego w D.G. Popularyzator astronomii.

28 marca, 17:00 - 18:00,

Warsztaty astrofotograficzne - prezentacja poświęcona wykonywaniu zdjęć nocnego nieba

Każdy, kto spojrzy w rozgwieżdżone nocne niebo, pokocha jego piękno. Wszechświat, który nas otacza, pełen jest tajemnic i zagadek. Astrofotografia daje nam możliwość odkrywania odległych mgławic, galaktyk czy gromad gwiazd których światło przemierzyło często miliony lat zanim dotarło na Ziemię. Chcesz się dowiedzieć jak sfotografować takie obiekty? Zapraszamy do udziału w warsztatach astrofotograficznych.

Dariusz Nelle

Astronom amator, od 45 lat uprawiający astronomię obserwacyjną i astrofotografię, twórca Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki im.St.R. Brzostkiewicza (1997r.) SP-16 oraz Szkolnego  Obserwatorium...

Astronom amator, od 45 lat uprawiający astronomię obserwacyjną i astrofotografię, twórca Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki im.St.R. Brzostkiewicza (1997r.) SP-16 oraz Szkolnego  Obserwatorium Astronomicznego (2003r.) SP-16 ,członek PTMA   pracuje w Szkole Podstawowej Nr16 z Oddziałami Przedszkolnymi im Związku Orła Białego w D.G. Popularyzator astronomii.

28 marca, 17:30 - 18:30,

W ramach Międzynarodowego Dnia Teatru Teatr Pantoplast MOPT „Ogrodnicy”

Miejsce: Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, Sala Teatru Pantoplast
Zapisy: 32 2625461
Teatr Pantoplast

28 marca, 18:05 - 18:30,

Ale Kosmos – prezentacja dla dzieci

Dlaczego gwiazdy mrugają? Dlaczego Księżyc na horyzoncie i zachodzące Słońce są duże ? Czym różni się meteor od meteorytu ? Co stanie się z człowiekiem będącym bez skafandra w kosmosie? Na te pytania i wiele innych odpowiedzi uzyskają uczestnicy prezentacji dla najmłodszych, zafascynowanych przestrzenią kosmiczną.

Dariusz Nelle

Astronom amator, od 45 lat uprawiający astronomię obserwacyjną i astrofotografię, twórca Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki im.St.R. Brzostkiewicza (1997r.) SP-16 oraz Szkolnego  Obserwatorium...

Astronom amator, od 45 lat uprawiający astronomię obserwacyjną i astrofotografię, twórca Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki im.St.R. Brzostkiewicza (1997r.) SP-16 oraz Szkolnego  Obserwatorium Astronomicznego (2003r.) SP-16 ,członek PTMA   pracuje w Szkole Podstawowej Nr16 z Oddziałami Przedszkolnymi im Związku Orła Białego w D.G. Popularyzator astronomii.

28 marca, 18:50 - 20:30,

Pokazy Nieba

Jako pojęcie astronomiczne niebo określane jest mianem sfery niebieskiej. Jest to umowne sklepienie, na którym Słońce, Księżyc, planety i gwiazdy przemieszczają się. Sfera niebieska podzielona jest na obszary zwane konstelacjami. Podczas pokazu uczestnicy zapoznają się z najciekawszymi obiektami, które występują na niebie.

Dariusz Nelle

Astronom amator, od 45 lat uprawiający astronomię obserwacyjną i astrofotografię, twórca Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki im.St.R. Brzostkiewicza (1997r.) SP-16 oraz Szkolnego  Obserwatorium...

Astronom amator, od 45 lat uprawiający astronomię obserwacyjną i astrofotografię, twórca Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki im.St.R. Brzostkiewicza (1997r.) SP-16 oraz Szkolnego  Obserwatorium Astronomicznego (2003r.) SP-16 ,członek PTMA   pracuje w Szkole Podstawowej Nr16 z Oddziałami Przedszkolnymi im Związku Orła Białego w D.G. Popularyzator astronomii.

29 marca, 10:00 - 11:00,

Wściekły azot

Głównym bohaterem fascynujących eksperymentów jest ciekły azot. Nie każdy wie, że z chemicznego punktu widzenia azot nie jest ciekawym obiektem badań. Dlaczego? Ponieważ bardzo trudno reaguje z innymi substancjami. Jest jednak sposób, aby azot...

Głównym bohaterem fascynujących eksperymentów jest ciekły azot. Nie każdy wie, że z chemicznego punktu widzenia azot nie jest ciekawym obiektem badań. Dlaczego? Ponieważ bardzo trudno reaguje z innymi substancjami. Jest jednak sposób, aby azot zamienił się w ciecz o niezwykle interesujących właściwościach fizycznych. Kluczem do sukcesu jest schłodzenie go do temperatury -196 stopni Celsjusza. Ciekły azot można również wykorzystać do wielu wyjątkowych eksperymentów, będzie wybuchowo! Podczas pokazu nie zabraknie emocji i dobrej zabawy połączonej z nauką.

Mateusz Stocki

chemik, naukowiec z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od lat pracuje z myślą o upowszechnianiu alternatywnych form edukacji w szkołach i przedszkolach oraz promocji nauk przyrodniczych we wszystkich innych środowiskach. Jego pokazy...

chemik, naukowiec z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od lat pracuje z myślą o upowszechnianiu alternatywnych form edukacji w szkołach i przedszkolach oraz promocji nauk przyrodniczych we wszystkich innych środowiskach. Jego pokazy to zaproszenie każdego uczestnika w podróż po krainie eksperymentów, mieniącej się wszystkimi kolorami tęczy, migoczącej tysiącami świateł i wypełnionej niezliczonymi dźwiękami. Podczas tej wędrówki ważne jest, aby to co zachwyciło, również zainspirowało, do dalszej nauki.

29 marca, 10:00 - 11:00,

Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim

Miejsce: WSB,
Zapisy: 32 295 93 14

Jan Olbrycht

socjolog,  polityk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2004 deputowany do Parlamentu Europejskiego,  były burmistrz Cieszyna, były radny Sejmiku Województwa Śląskiego, ekspert w zakresie funduszy europejskich.  W 2011 nominowany został...

socjolog,  polityk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2004 deputowany do Parlamentu Europejskiego,  były burmistrz Cieszyna, były radny Sejmiku Województwa Śląskiego, ekspert w zakresie funduszy europejskich.  W 2011 nominowany został do nagrody MEP Awards dla najbardziej pracowitych posłów Parlamentu Europejskiego w kategorii Polityka Regionalna.

29 marca, 11:30 - 13:00,

Innowacyjne modele biznesu - wyzwania współczesnej gospodarki

Miejsce: WSB
Zapisy: 32 295 93 14

dr Adam Jabłoński
Jak wyróżniać się na współczesnym rynku i wyprzedzić konkurencje? W jaki sposób rynkowe uwarunkowania wpływają na poziom...

Miejsce: WSB
Zapisy: 32 295 93 14

dr Adam Jabłoński
Jak wyróżniać się na współczesnym rynku i wyprzedzić konkurencje? W jaki sposób rynkowe uwarunkowania wpływają na poziom innowacyjności biznesu? Jaką wartość dla współczesnego biznesu ma kapitał intelektualny?

Wykład Adam Jabłońskiego szeroko porusza problematykę wykorzystania kapitału finansowego i intelektualnego, korzyści wynikających z wprowadzania innowacji, a także tworzeniu wartości przedsiębiorstwa oraz umiejętnego zarządzania jego wynikami.

29 marca, 10:00 - 14:00,

Tenis ziemny dla dzieci do 12 roku życia

Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa "Centrum".
Informacje i zapisy: Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej Dział Sportu (32) 261 21 05

Zajęcia tenisa ziemnego w formie gier i zabaw dla dzieci do 12 roku życia prowadzone przez trenera Pawła Kałużę.

29 marca, 10:00 - 13:00,

Szachy

Miejsce: Energetyczne Centrum Kultury, ul. Będzińska 65, Sosnowiec
Informacje i zapisy: 32 295 93 14

Zajęcia z sekcją szachową Akme

29 marca, 13:30 - 15:30,

Gry planszowe

Miejsce: Energetyczne Centrum Kultury, ul. Będzińska 65, Sosnowiec
Informacje i zapisy: 32 295 93 14

Gry planszowe A. Cebo: Logika i refleks

29 marca, 16:00 - 18:00,

Jak działa komputer? Układanki

Miejsce: Energetyczne Centrum Kultury, ul. Będzińska 65, Sosnowiec
Informacje i zapisy: 32 295 93 14

Puzzle Club Sosnowiec: Jak działa komputer? Układanki

30 marca, 11:30 - 12:30,

Krótka historia płomienia – zagrożenie czy potęga cywilizacji

Płomień i związane z nim zjawiska stwarzały i nadal stwarzają również zagrożenie dla ludzkości, w tym wielkie pożary, wybuchy w przemyśle, czy też ataki terrorystyczne z wykorzystaniem ładunków wybuchowych. Co powoduje, że z jednej strony zawdzięczamy mu tak wiele, a z drogiej strony jego niekontrolowany proces wyrządzić może ogromne szkody?

Rafał Porowski

absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W latach 2008-2009 był uczestnikiem studiów podyplomowych z inżynierii bezpieczeństwa wodorowego w University of Ulster w Irlandii Północnej. W roku 2010 ukończył studia doktoranckie...

absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W latach 2008-2009 był uczestnikiem studiów podyplomowych z inżynierii bezpieczeństwa wodorowego w University of Ulster w Irlandii Północnej. W roku 2010 ukończył studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W latach 2009-2010 w ramach stypendium Fulbrighta pracował w California Institute of Technology. Obecnie pełni funkcję kierownika Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej PIB w Józefowie.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji